Jaro/léto 2022

Parádní newsletter aneb přehled uplynulých událostí a pozvánka na akce budoucí… Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje.

Ladislav ValtrVážení čtenáři,

na monitory Vašich zařízení se Vám dostává nový newsletter, který má za úkol Vás seznámit s tím, co se děje v našem Parádním Pardubickém kraji. Parádní newsletter Vás pozve na nadcházející události v kraji, nabídne Vám seznam aktuálně vypsaných dotačních příležitostí, ale také možnost přihlásit se na školení a workshopy.
Věřím, že v novém newsletteru načerpáte inspiraci a že si jej přečtete s chutí.

Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje 

Zveme vás aneb co se chystá na podzim/zimu

Dovolujeme si vás pozvat na nejbližší pořádané akce. Některé události jsou volně přístupné bez registrace a stačí přijít, jiné vyžadují rezervaci místa předem. Přihlaste se u nás na webu v rámci kalendáře akcí pro daný měsíc.

Mezinárodní konference k oblasti sociálního podnikání Budoucnost sociálního podnikání v ČR – 19. září 2022

Business friends P- PINK – 22. září 2022

Roadshow API k OP TAK Pardubice – 26. září 2022

Výchova k podnikavosti – 27. září 2022

Noc vědců Univerzity Pardubice – 30. září 2022

Digitální technologie ve vzdělávání na Jezerce – 3. – 4. října 2022

On-line konference k OP URBACT IV – 7. října 2022

Den otevřených dveří v P-PINK – 11. října 2022

Den radarů v rámci doprovodné události Týdne inovací 2022 – 12. října 2022

Konference Průmysl 4.0 na Univerzitě Pardubice – 18. října 2022

Konference ke kulturně-kreativním odvětvím na zámku – 20. října 2022

Didaktika pro vnitřní motivaci žáků – 20. října 2022

Závěrečná konference projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II – 10. listopadu 2022

Hitparáda středních škol a zaměstnavatelů Parádního kraje – 25. listopadu 2022

Odborný workshop pro uživatele webového nástroje – 25. listopadu 2022

Dotační možnostiAktuálně vypsané dotační příležitosti průběžně aktualizujeme na našem portále.
Sledujte náš web a buďte v obraze ohledně všech dotačních možností, které pro vás připravují jednotliví poskytovatelé.

Plánujete v obci nové hřiště, místní komunikaci, nákup elektromobilu nebo chcete ušetřit na energiích ve veřejných budovách pomocí fotovoltaické elektrárny? Mrkněte na aktuální nabídku dotačních možností na našem webu >> DOTACE PRO OBCE.
Sháníte finance na mzdy odborníků? Chcete svoji firmu prezentovat na zahraničních veletrzích? Nebo chcete ušetřit na energiích a vstupech které vyžaduje provoz? Mrkněte na aktuální nabídku dotačních možností na našem webu >> DOTACE PRO PODNIKATELE A ORGANIZACE.

Kreativní vouchery v Pardubickém kraji – V rámci dotačního programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje byla začátkem května vyhlášena další výzva s názvem Kreativní vouchery. Celkový alokovaný objem finančních prostředků na tuto výzvu byl 350 000,- Kč. Finanční podpora nabízí firmám možnost vylepšit vyvíjený nebo vyráběný produkt a zatraktivnit poskytované služby nebo zefektivnit komunikaci směrem ke klientovi.

Podporovány jsou neinvestiční poradenské a kreativní služby, jenž mohou dodávat pouze poskytovatelé kreativních služeb, kteří jsou zaregistrováni v databázi kreativců na webu. Firmy se tak díky podpoře mohou stát konkurenceschopnějšími. Pardubický kraj myslí také na rozvoj podnikatelských aktivit pro občany z Ukrajinynové podnikatele pro které rovněž připravil dotační podporu.

Stalo se aneb co by vám nemělo z Parádního kraje uniknout

Videa s MenT

Jak jsme vás již informovali v minulém vydání newsletteru, natočili jsme populární videa s známým youtuberem MenT. V únoru probíhala jejich medializace. Šlo o to seznámit studenty, stakeholdery i širokou veřejnost o možnosti studia a práce v Pardubickém kraji. Videa jsou plná vědy a inovací. Jaký obor vás láká nejvíce?

Neformální setkání s médii

V únoru proběhlo také příjemné setkání se zástupci offline i online deníků, rádia a televize, kde za přítomnosti zástupců z Pardubického kraje byly představeny dosud realizované výstupy projektu. Budoucnosti Parádního kraje pomohou mimo videí s youtuberem MenTem také tištěné sešity na podporu podnikavosti určené pro žáky středních škol a učilišť s názvem Neboj se podnikat. Opomenou nesmíme také úspěšnou medializaci webového nástroje Zlatanova výzva. 

INKA šetření ve firmách

V průběhu celého prvního pololetí roku 2022 probíhalo celostátní šetření INKA 3. Jednalo se o národní výzkumné šetření, které organizuje TAČR a jehož cílem je monitoring inovačního potenciálu firem na území celé České republiky. V rámci tohoto šetření a v rámci každého kraje spolupracuje s TAČR nějaký důležitý regionální partner, který vyhledává relevantní firmy a realizuje s nimi samotné výzkumné šetření. Na území Pardubického kraje s TAČR spolupracuje náš tým. Během prvního půl roku 2022 navštívili kolegové přes tři desítky firem napříč celým krajem. Jednalo se o firmy s výrobním zázemím, které realizují vlastní výzkum a mají silnou vazbu na Univerzitu Pardubice a další blízké vysokoškolské instituce. Oborově se jednalo převážně o firmy z oblasti textilního a chemického průmyslu, elektroniky a IT, dále z oblasti dopravy nebo vývoje zakázkového softwaru.

Realizace regionální inovační strategie v Pardubickém kraji

V červnu letošního roku došlo Zastupitelstvem Pardubického kraje ke schválení aktualizace regionální RIS3 strategie. Kompletní dokument naleznete na našem webu. Jedná se již o třetí koncepční dokument od roku 2014 v oblasti vědy, výzkumu, vývoje, inovací a podnikání. Jeho existencí plníme předběžné požadavky Evropské unie pro čerpání z evropských fondů. Stávající aktualizace je vyvolána požadavkem zapracovat do krajských RIS3 strategií některá nová témata v souvislosti s přípravou programového období 2021+ a s ním souvisejících základních podmínek.

Odborné workshopy a vzdělávací akce pro stakeholdery

Po covidové pauze jsme měli možnost opět se setkávat na živo a toho jsme využili. Proběhly hned 4 odborné worshopy pro zástupce podnikatelů, škol i obcí. Jednotlivá setkání byla zaměřena na výstupy projektu a možné marketingové využití ze stran stakeholderů. Tyto workshopy budou pokračovat i na podzim, kde nás čeká setkání na téma společné značky Pardubického kraje a také uživatelský workshop webové aplikace Zlatanova výzva. Mimo jiné Pardubický kraj realizoval další vzdělávací akce na téma inovativní podnikání na sociálních sítích, využití vodíku v budoucnosti či průmysl 4.0. I zde vás čekají další akce do konce roku. Sledujte náš kalendář akcí.

SMART problematika pro města a obce v Pardubickém kraji

Ve sledovaném období došlo k plánované realizaci první ze dvou analýz projektu, a to analýzy aktuální úrovně zapojení obcí Pardubického kraje do konceptu SMART Region. Analýza dostala název Chytrá obec Pardubického kraje. Cílem analýzy bylo zjistit, zda již obce využívají některá SMART řešení, zda mají dostatečné informace o této problematice, jaké vidí největší překážky implementace chytrých řešení, co v tomto směru očekávají od samosprávy Pardubického kraje apod.

Ve zkratce:

TECHNOhrátky – Zajímavé informace o možnostech studia na SŠ, SOŠ a SOU v Pardubickém kraji. Jsi osmák, deváťák, rodič, učitel, pracovník ve vzdělávání nebo technickém oboru? Sleduj TECHNOhrátky a dozvíš se více!

Parádní nápad – Další ročník soutěže start-upů zná svého vítěze. Tím se stal Petr Resl s podnikatelským nápadem inovativního 3D tisku kompozitů.

Publikace regionálního rozvoje – Odbor rozvoje Pardubického kraje připravuje pravidelné zprávy, nahlédněte do jejich obsahu.

Energeticky úsporná obec a tvorba demonstrátorů – Na workshopu došlo k představení Akčního/Implementačního plánu pro zpracování studie proveditelnosti řešení energeticky úsporné obce na území Pardubického kraje.

Pilotní ověření – Na závěrečném setkání účastníků byly prezentovány jednotlivé projekty, kterých se účastnily nadaní žáci z Pardubického kraje a také know how na práci s těmito dětmi.

Jednání krajských inovačních platforem – Proběhla další setkání na krajské úrovni. Inovační platforma Pardubického kraje připravuje zajímavé akce na podzim, KIP propojili strojírenství a textil v Ústí nad Orlicí a odehrálo se i první setkání vodíkové platformy na území našeho regionu.

Národní setkání RIS3 týmů – Po covidové pauze úspěšně pokračuje setkávání krajských týmů. Na jaře jsme se potkali v Liberci a na podzim se těšíme do Královehradeckého kraje.

EU dotace – Zorientujte se v Evropských fondech a s přehlednou příručkou.

Naši partneři:

P-PINK – Už jste slyšeli nějaký podcast z nabídky Prostor pro názor?

CzechInvest – Připojte se do aktivity Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem v rámci Národního plánu obnovy.

Univerzita Pardubice – Vyšel nový žebříček úspěšnosti vysokých škol. UPce si v oblasti vědy a výzkumu polepšila.

ITI Hradecko-pardubické aglomerace – Odebírejte pravidelný čtvrtletní on-line zpravodaj informující o projektech a vyhlášených výzvách v kraji.

API – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027 úspěšně navázal na OP PIK 2014 – 2020.

NPI – Inovační platforma Pardubického kraje má nového člena, který se věnuje oblasti vzdělávání.

Spolek Podnikavé ženy – Staňte se součástí zajímavé komunity v Pardubickém kraji.

MŠMT – OP JAK byl schválen Evropskou komisí. V novém období 2021 – 2027 je na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání určeno 90 miliard korun.

MPO – Otevřena nová výzva na podporu regenerace brownfieldů pro obce a kraje.

CzechStartups – Startupové novinky jako na dlani.

Parádní budoucnost:

Budoucnost patří Pardubickému kraji a proto se zaměřujeme zejména na žáky a studenty, aby již od začátku věděli, kam směřovat svou kariéru. Vše důležité je nyní na jedné adrese – https://paradnibudoucnost.cz.

Sledujte nás na sociálních sítích, zejména na Facebooku, LinkedInuYouTube.

K pravidelnému odběru novinek z Parádního Pardubického kraje se můžete přihlásit na webu.