Kdo jsme

Hlavní náplní projektu „Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní“ jsou realizace krajské přílohy RIS3 strategie a budování regionálního inovačního ekosystému. Obsahově se projekt věnuje vertikálním tématům vycházejícím z domén specializace krajské přílohy RIS3 strategie a tématům horizontálním (průřezovým), jako jsou kyberbezpečnost a digitalizace, Průmysl 4.0 nebo cirkulární ekonomika. Cílem je větší uplatňování inovací a chytrých řešení s pozitivním dopadem na všechny obyvatele Pardubického kraje.

Bližší informace o projektu najdete v sekci RIS3 – https://paradnikraj.cz/regionalni-rozvoj/ris3/smart-akcelerator-pk/

Kontakty na jednotlivé členy týmu – https://paradnikraj.cz/regionalni-rozvoj/ris3/kontakty-na-ris3-a-smart-akcelerator-+/

Webovou aplikaci na podporu identifikace talentu žáků, vědomostní kvízy, inovativní videa na podporu technických oborů a pracovní sešit na podporu podnikavosti najdete na stránce Parádní budoucnosthttps://paradnibudoucnost.cz/

Spustili jsme také krajský portál s otevřenými daty DataPortál Pardubického kraje https://data.pardubickykraj.cz/

Podporujeme jednotlivé cílové skupiny:
Podnikatele – https://paradnikraj.cz/podnikam/
Výzkumníky – https://paradnikraj.cz/zkoumam/
Studenty – https://paradnikraj.cz/studuji/
Zástupce obcí – https://paradnikraj.cz/pro-obce/

Parádní kraj® je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity v oblasti regionálního rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.cz, FB @paradnikraj nebo LinkedIn.