Kontakty na RIS3 a Smart akcelerátor+

Náš tým:

Ondřej Tušl – RIS3 manažer a koordinátor (ondrej.tusl@rrapk.cz, 731 334 446)
Manažer: zodpovědnost za věcné řízení projektu při realizaci RIS3 strategie v kraji a řízení výkonné jednotky SA+ v kraji.
Koordinátor: monitoring a vyhodnocení efektů realizace intervencí krajské RIS3 strategie na krajské úrovni; v této oblasti také zodpovídá za předávání informací Národnímu RIS3 manažerovi.

Miroslav Smejkal – RIS3 koordinátor (miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz, 466 026 306)
Koordinace informačních procesů za účelem propojení aktivit a cílů krajské RIS3 s dalšími koncepčními dokumenty na úrovni kraje.

Robin Langer – RIS3 developer (robin.langer@rrapk.cz, 773 072 728)
Vytváření podmínek pro realizaci strategických intervencí (včetně jejich identifikace), zejména organizace a facilitace jednání klíčových partnerů pro realizaci intervence, rozpracování základních návrhů do podoby podrobných projektových fiší a jejich vyhodnocení. Tematické okruhy: elektro, IT, SMART region.

Jan Gregor – RIS3 developer (jan.gregor@rrapk.cz, 603 235 040)
Vytváření podmínek pro realizaci strategických intervencí (včetně jejich identifikace), zejména organizace a facilitace jednání klíčových partnerů pro realizaci intervence, rozpracování základních návrhů do podoby podrobných projektových fiší a jejich vyhodnocení. Tematické okruhy: chemie, textil, plast, strojírenství a doprava.

Pavlína Paukrtová – marketingový manažer (pavlina.paukrtova@rrapk.cz, 602 166 276)
Zajištění realizace a rozvoje marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu inovačního prostředí v kraji. Specializace na strategii, event management a produkci.

Petra Henychová – marketingový manažer (petra.henychova@rrapk.cz, 733 610 098)
Zajištění realizace a rozvoje marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu inovačního prostředí v kraji. Specializace na online marketing, sociální sítě a komunikaci.

Zuzana Martínková – PR specialista (zuzana.martinkova@rrapk.cz, 774 228 221)
Poskytování kvalifikovaných informací především masmédiím a široké veřejnosti o plánech, dosažených výsledcích a aktivitách projektu. Příprava tiskových zpráv a jejich distribuce. Správa sociálních sítí.

Tereza Semerádová – projektový manažer a analytik (tereza.semeradova@pardubickykraj.cz, 466 026 642)
Řízení projektu po stránce administrativní a komunikace s řídícím orgánem za Pardubický kraj.
Podrobné zmapování inovačního prostředí a fungování inovačního systému v Pardubickém kraji.

Petra Smuts – projektový manažer (petra.smuts@rrapk.cz, 733 126 628)
Řízení projektu po stránce administrativní a komunikace s řídícím orgánem za RRA PK.

Eliška Honců – finanční manažer (eliska.honcu@pardubickykraj.cz, 466 026 401)
Sledování čerpání rozpočtu projektu v souladu s finančním plánem za Pardubický kraj.

Lucie Košťáková – finanční manažer (lucie.kostakova@rrapk.cz, 737 330 444)
Sledování čerpání rozpočtu projektu v souladu s finančním plánem za RRA PK.

Tomáš Krátký – manažer pilotního ověření – HSOÚ (tomas.kratky@rrapk.cz, 603 829 985)
Řízení, koordinace a realizace veškerých činností aktivity v rámci Pilotního ověření – HSOÚ.

Kristýna Voříšková – analytik (kristyna.voriskova@pardubickykraj.cz, 734 252 759)
Podrobné zmapování inovačního prostředí a fungování inovačního systému v Pardubickém kraji.

Tomáš Kříž – grafik
Návrh a tvorba tiskových i digitálních výstupů pro potřeby projektu. Úprava fotografií.

Ivo Říha – RIS3 developer a manažer aktivity Twinning
Příprava a aktualizace akčního plánu krajské RIS3 strategie, identifikace strategických intervencí a vytváření podmínek pro jejich realizaci, konzultační, poradenská a expertní činnosti v oblasti rozvoje výzkumného a inovačního prostředí v kraji. Řízení, koordinace a realizace veškerých činností týkající se aktivity Twinnning v rámci projektu.

Jakub Křen – manažer pilotního ověření – Komercializace
Řízení, koordinace a realizace veškerých činností dané aktivity pilotního ověření.

Další informace o RIS3 nebo projektu Smart akcelerátor+ /Pardubický kraj inovativní se dozvíte na samostatných stránkách.