Platformy v Pardubickém kraji

Inovační platforma Pardubického kraje

Inovační platforma Pardubického kraje (IPPK) slučuje jednotlivé subjekty podporující rozvoj a inovace v kraji v rámci platné Národní RIS3 strategie ČR. Při pravidelných dvouměsíčních zasedáních se potkávají zástupci Pardubického kraje, RRA PK, Statutárního města Pardubice, Univerzity Pardubice, Czech Investu, P-PINKu, Krajské hospodářské komory, MAS, SMS, API, NPI, spolku Podnikavé ženy z Pardubického kraje, Centrální polytechnické dílny Sféra, TIC a ERA. Členství v IPPK je dobrovolné a bezplatné. Cílem je sdílení a propojení agend vedoucí k zefektivnění spolupráce, čímž se zvýší i přidaná hodnota pro cílové skupiny. Koordinace činnosti je součástí aktivit projektu Smart akcelerátor+ /Pardubický kraj inovativní (SA+) a do budoucna ji převezme případně další projekt.

Inovační platforma Pardubického kraje

Krajské inovační platformy

Platformy představují pracovní prostor, v němž se mohou setkávat subjekty nejen z Pardubického kraje působící v oborech, které příslušná platforma zahrnuje. SA+ a Pardubický kraj ve spolupráci s dalšími „veřejnými“ aktéry krajského inovačního prostředí (P-PINK, CzechInvest, API, Hospodářská komora a další) vstupují do platforem především jako organizátoři jednotlivých setkání. Činnost platforem pak doplňují o informace ze světa veřejné správy (zejména o dotačních příležitostech) a zajišťují i odborné přednášky na aktuální témata v daném oboru. Ta mohou na základě vlastních zkušeností a sledování trendů vybrat sami, v ideálním případě jsou však tyto přednášky výsledkem poptávky samotných členů platformy. A o aktivním zapojení zapojených subjektů by měly být platformy především. Vedle dávání již zmíněných podnětů k programu setkání by pro ně měly být platformy prostorem k diskuzi nejen na témata odborná, ale obecně o všem, co s jejich podnikáním, zkoumáním či řízením v dané oblasti souvisí. Mohou sdílet své dobré praxe i negativní zkušenosti a navazovat vztahy, které přerostou v konkrétní spolupráce.

Do platforem se může zapojit jakákoliv inovativní firma z regionu, která působí v oboru spadajícím do příslušné platformy. Do platforem jsou přizváni i zástupci výzkumných organizací, zejména pak příslušných fakult Univerzity Pardubice. To platí pro všechny platformy s výjimkou platformy SMART region. Ta je primárně určena pro města a obce, v budoucnu se však v souvislosti s konkrétními tématy předpokládá zapojení relevantních firem i výzkumných organizací i do této platformy. A pokud bude užitečná účast subjektu mimo Pardubický kraj, bude přizván i ten.

Platforma biomedicíny pro Pardubický a Královehradecký kraj

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 hostila společnost Contipro z Dolní Dobrouče první setkání společné Krajské inovační platformy oboru Biomedicína, kterou jsme spolupořádali. Mezi hosty nechyběli zástupci mnoha firem a pozvání přijal i radní PARdubického kraje pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Během přednášková části, kde vystoupil i zakladatel společnosti Vladimír Velebný, padlo spoustu podnětných informací. Odpoledne přišla na řadu exkurze po laboratořích a výrobních prostorách společnosti. Výzkum a vývoj, zaměřený zejména na kyselinu hyaluronovou, je zde skutečně na špičkové úrovni.

Contipro, firma, která vytváří budoucnost

Vladimír Velebný navrhl založení Východočeského Bioklastru

Vodíková platforma Pardubického kraje

Připojte se k nově vznikající platformě Pardubického kraje na téma Vodík. Téma alternativních zdrojů energie a pohonů je v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Je třeba se seznámit s vizemi a strategiemi České republiky v oblasti využití vodíku, s plány a projekty dalších regionů ČR, i s tím, jak už s ním v současné době pracují renomované české i zahraniční firmy nejen z oblasti automotiv.