Nové vouchery na podporu ukrajinských podnikatelů

22. 3. 2022 byla vyhlášena nová výzva na podporu podnikatelských aktivit ukrajinských běženců. Cíl programu a denici žadatele včetně vzoru žádosti a potřebných informací v českém, anglickém a ukrajinském jazyce naleznete na webu Pardubického kraje.

https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje-/115791/

Kontaktní osoby jsou: 

·         Mgr. Miroslav Smejkal, tel: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz, kancelář č. 2412, Nám. Republiky 12, Pardubice

·         Ing. Petr Bořek, tel.: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz kanceláři č. 2413, Nám. Republiky 12, Pardubice

Žádosti budou posuzovány průběžně výběrovou komisí ve složení L. Valtr (radní Pardubického kraje), M. Janovský (vedoucí odboru rozvoje), T. Vlasák (ředitel regionální kanceláře CzechInvest), O. Tušl (RIS3 manažer Pk), R. Langer (ředitel P-PINK), D. Kulka  (senior partner Berman  Group s.r.o.)  a následně budou průběžně předkládány na jednotlivá jednání RPk. Upřednostňovány budou žádosti s potenciálem dalšího rozvoje podnikatelských aktivit a generování dalších pracovních míst.