Budoucnosti PARÁDNÍHO kraje pomohou videa s MenTem i ponaučení z přešlapů podnikatelů

Pokud chce Pardubický kraj držet prst na tepu doby a úspěšně se adaptovat na podmínky 21. století, musí se zaměřit na oblast výzkumu, vývoje a inovací, stejně jako je nezbytné udržet v kraji úspěšné podnikatele a firmy a rozvíjet celý region. K tomu je třeba motivovat mladé ke studiu technických oborů. Zároveň je nutné propojovat zmíněné sféry s cílem naplno využít jejich společný potenciál. To vše má v popisu práce Parádní kraj a jeho nástroje.

„Součástí projektu je mimo jiné portál na adrese www.paradnikraj.cz, který sdružuje informace z oblasti regionálního rozvoje, školství, byznysu, výzkumu a vývoje i veřejné správy a samosprávy. Návštěvníci se tak na jednom místě dozví o aktuálních dotačních příležitostech, zajímavých eventech, možnostech studia pro budoucí středoškoláky a vysokoškoláky či vhodných brownfieldech pro výstavbu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Jednou z priorit projektu i kraje je motivovat mladé ke studiu technických oborů. „Na podporu technického a přírodovědného vzdělávání se zaměřujeme dlouhodobě prostřednictvím celé řady projektů a aktivit. Jednoznačně mezi ně již od roku 2010 patří krajská stipendia, na kterých bylo v loňském roce vyplaceno 2,6 milionu korun, ale také řada soutěží včetně TECHNOhrátek, ZDRAVOhrátek či AMAVETu. Nesmíme zapomenout ani na prohlubování spolupráce našich škol a zaměstnavatelů, kdy se dokonce snažíme přizpůsobit oborovou skladbu spolupracujících škol tak, aby reflektovala reálné potřeby zaměstnavatelů. Díky tomu vznikla na našich školách řada oborů včetně unikátního oboru spojeného s mlékárenským průmyslem v Hlinsku,“ vysvětlil krajský radní pro oblast školství Josef Kozel s tím, že další nástroj, jak zájem o technické obory povzbudit, vítá. „Důležitým faktorem je také demografie, jelikož je patrné že do našich škol začnou postupně přicházet silnější populační ročníky, což bude mít samozřejmě vliv také na naplněnost našich středních škol. Proto držíme jejich strukturu dlouhodobě jako stabilní a chceme, aby bylo střední školství, včetně toho technického a přírodovědného dostupné ve všech částech kraje od Chvaletic po Králíky,“ řekl radní Kozel.

K tomu, aby budoucí středoškoláci vybírali školu především podle svého talentu a dalších osobnostních předpokladů, pomáhá webová aplikace Zlatanova výzva, která nově běží na adrese www.paradnibudoucnost.cz. „Stačí vyplnit test schopností, který se skládá z 60 otázek připravených odborníky na základě psychologických modelů, a žáci získají přehled svých silných i slabých stránek včetně doporučení, jakým směrem se v rámci svého studia a zaměstnání vydat. Je to zcela unikátní aplikace, jelikož žádný podobný test osobnosti připravený profesionály není, minimálně v rámci České republiky, volně k dispozici,“ vysvětlil Ladislav Valtr, krajský radní pro regionální rozvoj a inovace, který v rámci své gesce zastřešuje tým tvůrců aplikace i řady dalších aktivit značky Parádního kraje.

Web dále obsahuje znalostní kvízy z 10 oblastí rozdělených dle nabídky středních škol a učilišť a také microsites. Ty přibližují pět nejzajímavějších průmyslových odvětví Pardubického kraje a jedna se věnuje tématu žen v inovačním průmyslu. Na stránkách se vedle motivačního popisu, proč se vyplatí v těchto oborech pracovat, objevují také krátké spoty. „Pět videí, která se vážou k jednotlivým odvětvím, bylo natočeno ve spolupráci se známým českým youtuberem a influencerem z Pardubic Janem Macákem, který v rámci své tvorby vystupuje pod pseudonymem MenT. Ten videy provází a přibližuje úspěšné regionální firmy a jejich výrobky, jako jsou například kombinézy Ester Ledecké nebo radarová technika schopná odhalit i „neviditelné“ letouny. Šestý spot pak cílí na mladé dívky a na příběhu čtyř žen ukazuje, jaké klady mají zajímavá práce i život v našem kraji,“ doplnil Valtr.

Nejnovějším nástrojem spojeným s projektem Parádní kraj je pracovní sešit „Neboj se podnikat“. Ten vznikl ve spolupráci s podnikatelským inkubátorem P-PINK. Pomocí tzv. fuck-ups, tedy příběhů o selhání podnikatelů, přibližuje žákům 3. a 4. ročníků středních škol problematiku podnikání. „Jednotlivé příběhy a s nimi spojené úkoly jsou pro nás učitele dobrým pomocníkem pro následnou diskuzi v rámci třídy o tom, co podnikání obnáší, jaká s sebou nese úskalí, ale i jaký má potenciál pro jednotlivce i celou společnost,“ ocenila zpracování sešitu Lucie Němcová, která vyučuje na střední odborné škole EDUCA Pardubice. V sešitu se také objevují QR kódy. Ať už jako nápověda pro vyřešení zadaných úkolů, nebo jako způsob, jak vyplnit dotazník zaměřený na zpětnou vazbu ohledně práce se sešitem s možností následné účasti v soutěži o hodnotné ceny.

Značka Parádní kraj je rozvíjena v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, na nějž kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje čerpá prostředky z Evropské unie. A výše uvedenými nástroji výčet aktivit projektu zdaleka nekončí. Jen v letošním roce se chystá série marketingových workshopů pro podnikatele, semináře o chytrých řešeních pro starosty obcí, pokračování úspěšného veletrhu Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje a celá řada dalších akcí.

Tisková zpráva ve formátu PdF ke stažení: Parádní vzděvávání – TZ