Dotační příležitosti pro podnikatele

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
SFŽP ČR – Modernizační fondVýzva HEAT č. 2/2021 – Velké projektyDruhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.Detail24.5.202114.1.2021podniky, výzkumné organizace, kraje
SFŽP ČR – Modernizační fondVýzva RES+ č. 2/2021 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWpPro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 2/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.Detail12.7.202129.10.2021podniky, výzkumné organizace, kraje
SFŽP ČR – Modernizační fondENERG ETS č. 3/2021 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projektyNa projekty modernizace zdrojů a technologií nad 15 mil. EUR je zaměřena výzva ENERG ETS č. 3/2021. Alokovaná částka činí 5 miliard korun. Detail19.7.202131.3.2022podniky, výzkumné organizace, kraje
SFŽP ČR – Modernizační fondENERG ETS č.2/2021 – Modernizace technologií: malé projektySnížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. To je cíl této výzvy na podporu modernizace technologií do 15 mil. EUR, na kterou je alokována 1 mld. korun. Detail19.7.202131.1.2022podniky, výzkumné organizace, obce, kraje
MMR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchuZvýšení potenciálu a  konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů CR. Detail1.10.202117.12.2021podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Parádní krajStartovací voucheryPodpora a nastartování začínajících podnikatelských záměrů v Pardubickém kraji.Detail11.10.202127.10.2021podniky
OP PIKICT a SS – Digitální podnikCílem programu ICT a sdílené služby je podpořit malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) na jejich cestě za větší mírou digitalizace výroby a interních procesů, či připravit je na častější práci z domova.Detail15.9.202115.11.2021podniky
SFŽP ČR – Modernizační fond4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikáníNa projekty do 15 mil. EUR, které povedou prostřednictvím modernizace zdrojů energie ke zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslu, je v rámci výzvy ENERG ETS č. 1/2021 alokováno 1,4 mld. Kč. Detail19.7.202131.1.2022podniky, obce
SFŽP ČR – Modernizační fondVýzva RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWpProgram na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.Detail12.7.202115.11.2021podniky, výzkumné organizace, spolky
SFŽP ČR – Modernizační fondVýzva HEAT č. 1/2021 – Malé projektyProgram podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.Detail24.5.202114.1.2021podniky
OP PIKINOVAČNÍ VOUCHERY – Výzva VICílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Míra podpory je 50 % – 85 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 59 mil. Kč, maximální pak 500 mil. Kč.Detail15.07.202031.12.2022podniky
OP PIKPORADENSTVÍ – Výzva II Poradenské služby pro MSPVýzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP. Míra podpory 50 % způsobilých výdajů. Minimální dotace je 50 000 Kč. Maximální 1 mil. Kč.Detail01.03.202131.12.2021podniky
Povez IIPOVEZ III. výzvaProjekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“DetailOtevřen31.12.2022podniky