Dotační příležitosti pro podnikatele

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
Inovační vouchery – Dotace na nákup expertních služeb v oblasti inovací Inovační voucheryPrimárním cílem programu Inovační vouchery je podpořit možnosti nákupu expertních služeb v oblasti inovací, které povedou ke zvýšení odborného know-how podniku a napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji. Detail31.7.2022podniky, výzkumné organizace
SFŽPVýzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWpNa podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) je zaměřena dotační výzva z Modernizačního fondu. Určena je stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje. Detail10.8.202215.3.2023podniky, obce, kraje
NPŽPEkologická likvidace autovrakůMinisterstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Detail2.1.202331.3.2024podniky
NPŽPVýsadba stromů – individuální projektyPředmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Detail2.8.202130.12.2023podniky, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
NPŽPEkomobilitaMinisterstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun. Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou: elektromobily, automobily s vodíkovým pohonem.Detail6.6.202215.12.2023podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
NPŽPPřírodní zahradyDotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.Detail3.10.202230.11.2022podniky, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Přechod na čistší zdroje energieModernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění – I. výzvaS ohledem na aktuální skokový růst cen stavebních děl a povinnosti naplnit cílovou hodnotu této aktivity se souběžně realizují kroky k navýšení alokace aktivity 2.3.2. V případě, že bude alokace úspěšně navýšena, může být výzva předčasně uzavřena a obratem vyhlášena nová výzva se zvýšeným maximálním způsobilým výdajem na 22 000,- Kč/GJ. Detail5.5.20225.5.2023podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace
Program DELTA 2Program DELTA 2Program DELTA 2 je zaměřen na podporu získání poznatků a dovedností vedoucím k novým výrobkům, postupům a službám anebo jejich podstatnému zdokonalení. Podporovány jsou v něm proto projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe. Do projektu se mohou na české straně zapojit podniky a výzkumné organizace, přičemž jejich zahraniční partneři podávají komplementární návrhy projektů u příslušné zahraniční organizace. Pro získání podpory musí být projekty podpořeny současně českou (TA ČR) i zahraniční stranou (zahraniční organizace v dané lokalitě). Seznam zahraničních organizací pro danou veřejnou soutěž bývá obvykle zveřejněn 2-3 měsíce před jejím vyhlášením. DetailBěží lhůta pro podávání návrhůpodniky, výzkumné organizace
Program BETA2Program BETA2Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb.DetailOtevřenpodniky, výzkumné organizace
Program THÉTAProgram THÉTAProgram přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. DetailBěží lhůta pro podávání návrhůpodniky, výzkumné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Proof of Concept – Dotace na patenty i mzdy odborníků Proof of ConceptZískejte dotaci až 10 mil. Kč na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Podpora 50 – 70% způsobilých výdajů. Detail31.7.2022podniky
Smart grids I.Smart grids I.Získejte dotaci na nasazení vyššího počtu dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě na hladině vysokého napětí.Detail31.7.2022podniky
Smart grids II.Smart grids II.Získejte dotaci na vybudování infrastruktury, rozvedení sítě a další v programu Smart grids. Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí). Detail31.7.2022podniky
Obnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárnyObnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárnyískejte dotaci z evropských fondů na vybudování větrných elektráren. NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? – Dotaci je možné využít na vlastní pořízení elektrárny, – pokrytí nákladů na inženýrskou činnost ve výstavbě, inženýrské sítě, – využít ji ale můžete i na pokrytí vedlejších rozpočtových nákladů a zařízení včetně řídícího HW a SW. Detail15.8.2022podniky
Nízkouhlíkové technologie – Dotace na čistou mobilituhttps://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/cista-mobilita-optak/Dotace na podpoření vyšší míry uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin. DetailProgram se připravujepodniky
MPOICT a sdílené služby – Digitální podnikPodpora nákupu hardware a software do firmy. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby. 70% způsobilých výdajů.DetailProgram se připravujepodniky
Technologie 4.0: Dotace na zavedení průmyslu 4.0Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. S pomocí dotace mohou podnikatelé zakoupit potřebné technologické vybavení, především nevýrobní, ale i výrobní stroje. Podpora až 45% způsobilých výdajů. DetailProgram se připravujepodniky
Úspory energie – dotace na úspory energie ve firmách Úspory energie – dotace na úspory energie ve firmáchFinance na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 30 – 50 % podpory způsobilých výdajů. Detail15.7.2022podniky, výzkumné organizace
Vysokorychlostní internet – dotace na vysokorychlostní internet Vysokorychlostní internet – dotace na vysokorychlostní internetPeníze na modernizaci a rozšiřování infrastruktury tzv. NGA sítí, zejména pokrývání tzv. bílých míst, kde přístup k těmto sítím zatím neexistuje. DetailVýzva se připravujepodniky, výzkumné organizace
Marketing – prezentujte svou firmu v zahraničí Marketing – prezentujte svou firmu v zahraničíPodpora efektivní prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Detail8/2022podniky, výzkumné organizace
Nemovitosti – dotace na rekonstrukce zastaralých objektů a brownfields Nemovitosti – dotace na rekonstrukce zastaralých objektů a brownfieldsFinanční podpora malým a středním podnikatelům na rekonstrukci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností.Detail8/2022podniky, výzkumné organizace
Potenciál – dotace na nová VaV centraPotenciál – dotace na nová VaV centraFinance na vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci aktivit v oblasti průmyslového výzkumu.Detail7/2022podniky
Aplikace – dotace na mzdy VaV pracovníků Aplikace – dotace na mzdy VaV pracovníkůPodpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění. Podpora až 80% způsobilých výdajů. Detail22.7.2022podniky, výzkumné organizace
InovaceInovace – dotace na zavedení inovací do výrobyPodpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Podpra 25 – 45% způsobilých výdajů. Detail28.7.2022podniky, výzkumné organizace
Národní program životní prostředíNPŽP – Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vodyŠpatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.Detail1.11.202131.12.2023podniky, obce, příspěvkové organizace, spolky
Národní program životní prostředíNPŽP – Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojůKe snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů přispěje nová dotační výzva s alokací 30 milionů korun. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.Detail15.1.202215.1.2023podniky, výzkumné organizace, obce, ZŠ, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní program životní prostředí1/12 Výzva č. 4/2021Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun. Detail2.8.202130.12.2023podniky, obce, spolky
OP PIKINOVAČNÍ VOUCHERY – Výzva VICílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Míra podpory je 50 % – 85 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 59 mil. Kč, maximální pak 500 mil. Kč.Detail15.07.202031.12.2022podniky
Povez IIPOVEZ III. výzvaProjekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“DetailOtevřen31.12.2022podniky