Dotační příležitosti pro podnikatele

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
OP PIKICT a SS – Digitální podnikCílem programu ICT a sdílené služby je podpořit malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) na jejich cestě za větší mírou digitalizace výroby a interních procesů, či připravit je na častější práci z domova.Detail15.9.202115.11.2021podniky
OP PIKInovace IX – Inovační projektCílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.Detail15.6.202130.8.2021podniky, výzkumné organizace
OP PIKPotenciál VIIICílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.Detail14.6.202126.8.2021podniky, výzkumné organizace
SFŽP ČR – Modernizační fond4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikáníProgram se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání (mimo zařízení EU ETS)DetailPředregistrace podzim 2021podniky
SFŽP ČR – Modernizační fond2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energeticeProgram na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.Detailpro předregistrované březen 2021podniky, výzkumné organizace, obce
SFŽP ČR – Modernizační fond1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energiíProgram podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.Detailpro předregistrované březen 2021podniky
OP PIKINOVAČNÍ VOUCHERY – Výzva VICílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Míra podpory je 50 % – 85 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 59 mil. Kč, maximální pak 500 mil. Kč.Detail15.07.202031.12.2022podniky
OP PIKPORADENSTVÍ – Výzva II Poradenské služby pro MSPVýzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP. Míra podpory 50 % způsobilých výdajů. Minimální dotace je 50 000 Kč. Maximální 1 mil. Kč.Detail01.03.202131.12.2021podniky
OP PIKAplikace IXCílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a ktvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.Detail15.6.20211.9.2021podniky, výzkumné organizace
Povez IIPOVEZ III. výzvaProjekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“DetailOtevřen31.12.2022podniky