Podnikám

Podpora pro firmy

Kam se obrátit

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Pomáháme podnikatelům ve vyhledávání dotačních možností pro jejich individuální podnikatelské záměry. Zpracováváme žádosti o dotace a administrujeme podpořené projekty. S partnerskými organizacemi podporujeme podnikatelské klima v regionu.

P-PINK

Od prvního nápadu po globální byznys. Podporujeme lidi ve svých nápadech, vytváření a rozvoji svých projektů a firem v Pardubickém kraji

Czechinvest

Agentura pro podporu podnikání a investic. Czechinvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Poskytujeme širokou škálu služeb týkajících se podnikání, např. poradenství právní, finanční, zahraniční, vzdělávací a související služby.

CzechTrade

Agentura CzechTrade je již jednadvacátým rokem partnerem českých firem na cestě k jejich zahraničním exportním a investičním úspěchům.

Krajská sdružení MAS

MAS jsou společenstvím obcí, podnikatelů a neziskových organizací v daném regionu, nezávislým na politickém rozhodování. Pomáhají nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci. Podporují rozvoj podnikání, pečují o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy. Jsou tu prostě pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.

Dotační podpora

Smart akcelerátor Pardubického kraje II

Projekt se zaměřuje na rozvoj inovačního prostředí v kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Pardubický kraj.

Integrované územní investice

ITI jsou nástrojem územního rozvoje, sloužící k řešení vybraných problémů daného území vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí koncentrace aktivit a zdrojů tak, aby byl výsledný efekt v území Hradecko-pardubické aglomerace co největší.

ČMZRB

Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoje malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Agentura pro podnikání a inovace

Je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Technologická agentura ČR

Podporuje výzkum a inovace. TAČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla dlouhodobě roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Pardubický kraj

Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Ten plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje nebo radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále vykonává zákonem stanovenou státní správu, tyto činnosti vykonává v tzv. přenesené působnosti.

Czechinvest

Agentura pro podporu podnikání a investic. Czechinvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě.

Krajská sdružení MAS

MAS jsou společenstvím obcí, podnikatelů a neziskových organizací v daném regionu, nezávislým na politickém rozhodování. Pomáhají nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci. Podporují rozvoj podnikání, pečují o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy. Jsou tu prostě pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.

Mapa startupových, rozvojových a inovativních firem

Startupy

Začínající podnikatelské subjekty s vyšším technologickým a inovativním potenciálem.

Inovativní firmy

Firmy s přidanou hodnotou podnikající v jednom z tzv. progresivních odvětvích kraje. Těchto odvětví je celkem šest.

COVID-19

Firmy, které tvoří inovativní produkty přispívající k boji s pandemií COVID-19.

Textilní průmysl
Chemický průmysl
Elektrotechnický a IT průmysl
Strojírenství
Plast
Doprava

Chci umístit na mapu

Nejlepší příběhy z praxe