Informační systém projektových záměrů

Pardubický kraj spravoval několik let Databázi projektových záměrů Pardubického kraje za účelem mapování absorpční kapacity Pardubického kraje.

Ministerstvo pro místní rozvoj následně v dubnu 2021 spustilo Informační systém projektových záměrů (ISPZ), umožňující průběžný sběr a správu projektových záměrů, které vznikají v území, a jejich uchovávání v rámci jednoho centrálního systému. Vznikne tak obsáhlý zdroj informací pro stát i regiony pro nastavení vhodné a efektivní regionální politiky.

V rámci snahy o návaznost jednotlivých systémů byla relevantní data z Databáze projektových záměrů Pardubického převedena do ISPZ. Nemusíte se tedy obávat, že byste veškeré údaje, které jste vyplňovali v rámci Databáze projektových záměrů Pardubického, byli nuceni opětovně vkládat. Upozorňujeme ovšem, že struktura dat v rámci ISPZ je mnohem širší, a bude tedy nutné některé údaje doplnit.

Více informací k ISPZ naleznete zde https://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/projektove-zamery.

 

https://www.projektovezamery.cz/