Podnikatelé pozor! Startovací a kreativní vouchery jsou zpět

Podnikatelé a firmy z Pardubického kraje mohou opět žádat o startovací a kreativní vouchery pro svůj rozvoj. Ty startovací se v loňském roce setkaly s nebývalým zájmem žadatelů, kteří chtěli nastartovat své podnikání a i letos je očekáván velký zájem.

„Podpora malých a středních podniků patří v Pardubickém kraji k dlouhodobým prioritám. Velmi dobře si uvědomujeme, že právě na nich stojí tuzemské hospodářství. Proto i v letošním roce vyhlašujeme v rámci jejich podpory startovací vouchery zamřené na začínající podnikatele a start-upy a kreativní vouchery, které mají podnikatelům pomoci s marketingem, případně kreativním zpracováním jejich výrobků a podobně,“ uvedl Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

K čemu konkrétně mohou vouchery sloužit a kdo na ně dosáhne? Níže přinášíme stručné shrnutí:

Startovací vouchery

Tyto vouchery jsou určeny pro dvě skupiny žadatelů, a to podnikatele podnikající max. 1 rok a podnikatele, kteří mají živnost založenou od 1 do 3 let. Zatímco první skupina může žádat na investiční i neinvestiční aktivity, ti druzí dosáhnou pouze na neinvestiční podporu.

V rámci neinvestiční podpory lze žádat o peníze například na poradenství, průzkum trhu, licenční a konferenční poplatky, nájemné atd. Investiční podpora cílí zejména na pořízení technologických zařízení, dlouhodobého nehmotného majetku či digitalizaci provozu.

Zvýhodněni budou žadatelů se sídlem ve správních obvodech Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová a Svitavy, jejichž spoluúčast je omezena na 20 %, ostatní žadatelé se na nákladech projektu musí podílet ze 40 %.

Celkem je v této výzvě alokováno 900 tisíc Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 20 tisíc Kč, maximální na 200 tisíc Kč.

 

Kreativní vouchery

V tomto případě se jedná o podporu malých a středních podniků, které mají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR, případně částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR.

Podporovány jsou neinvestiční poradenské a kreativní služby z oborů jako je architektura, design služeb, film a video, práce s texty, marketingová strategie, PR, webdesign a další. Tyto služby mohou dodávat pouze poskytovatelé kreativních služeb, kteří jsou zaregistrováni na www.paradnikraj.cz.

Stejně jako v případě startovacích voucherů, i zde jsou zvýhodněni žadatelů se sídlem ve správních obvodech Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová a Svitavy, jejichž spoluúčast je omezena tentokrát na 10 %, ostatní žadatelé se na nákladech projektu musí podílet ze 30 %.

Celková alokace na tento typ voucherů je 350 tisíc Kč. Žádat lze o podporu v rozmezí od 30 do 70 tisíc Kč.

 

Příjem žádostí

Příjem žádostí o oba typy voucherů začne 6. 6. 2022, nejpozději lze žádost podat 15. 7. 2022. Žadatel musí nicméně nejpozději týden před jejím odevzdáním absolvovat konzultaci na odboru rozvoje krajského úřadu Pardubického kraje. Žadatel musí mít registrované sídlo či provozovnu v Pardubickém kraji.

Bližší informace včetně konkrétního znění výzev zjistíte na: https://paradnikraj.cz/nove-dotacni-programy-pardubickeho-kraje-podpora-realizace-rozvojovych-projektu-v-problemovych-regionech-pk/

Tisková zpráva ve formátu PdF ke stažení: Startovací a kreativní vouchery – TZ