Regionální rozvoj

Agenda regionálního rozvoje

Hejtman Pardubického kraje

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

Společně s kolegy se dlouhodobě ve všech oblastech snažíme, aby se náš kraj neustále rozvíjel. Jedná se o zdravotnictví, školství či dopravu a sociální záležitosti. Nezapomínáme ale ani na regionální rozvoj a inovace ve všech sférách našeho kraje. Děláme vše proto, aby byl pojem PARÁDNÍ KRAJ maximálně výstižný. Pevně věřím, že se nám i s přispěním tohoto projektu podaří pokračovat v rozvoji kraje. Zapojovat stále více klíčových hráčů z řad zaměstnavatelů, obcí, studentů a vůbec všech obyvatel našeho Pardubického kraje.

člen Rady Pardubického kraje

Ing. Ladislav Valtr, MBA
člen Rady Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Pardubický kraj se potřebuje rozvíjet a stavět na inovacích. Aby tento trend sílil a náš kraj vystoupal z hlediska konkurenceschopnosti mezi absolutní špičku, zrodil se projekt PARÁDNÍ KRAJ. Akcelerační projekty samozřejmě běží i další. Náš tým se však tímto počinem snaží kromě jiného do agendy regionálního rozvoje rozšířit digitalizaci. A proč? Tvoříme totiž kraj s perspektivní budoucností. A já jsem velmi hrdý, že mohu být gestorem projektu a součástí řešitelského týmu, který je toho všeho hybatelem.