Rozvoj a aktualizace KAP

Hlavním cílem projektu je prohloubit a zkvalitnit systém plánování a spolupráce v oblasti vzdělávání v Pardubickém kraji. Předkládaný projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Pardubického kraje i ČR a se Strategií 2030+. Projekt bude navazovat a bude doplňovat předcházející projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308).

Evropský fond:ESF,ESF
Operační program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce:Pardubický kraj
Registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023012
Zahájení projektu:1. 2. 2022
Předpokládané datum ukončení:31. 11. 2023