Krajský akční plán

KAP je základním „stavebním kamenem“ pro přípravu a realizaci procesu zvyšování kvality vzdělávání v Pardubickém kraji (Pk). Vytvoří systém vzájemné spolupráce klíčových aktérů podílejících se na dalším rozvoji vzdělávání a přispěje k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání Pk. Za podpory KAP dojde ke zlepšení řízení škol, k plánování strategických kroků směřujících ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy Pk i jednotlivých škol, zejména na SŠ a VOŠ, a také k rozvoji funkčních partnerství.

Evropský fond:ESF,ESF
Operační program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce:Pardubický kraj
Registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308
Zahájení projektu:1. 2. 2016
Předpokládané datum ukončení:31. 1. 2022