Přeshraniční spolupráce

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko  2021-2027

  • Program navazuje na program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020.
  • Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
  • Způsobilým územím programu jsou na české straně kraje: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a na polské straně: subregiony Jeleniogórski, Wałbrzyski, Nyski, Opolski, Rybnicki a Bielski a Powiaty Pszczyński a Strzeliński.

Podporované oblasti Programu:
PRIORITA 1 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRIORITA 2 – CESTOVNÍ RUCH
PRIORITA 3 – DOPRAVA
PRIORITA 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL
PRIORITA 5 – PODNIKÁNÍ

Informace o Programu a aktuálních výzvách se dozvíte zde/ www.cz-pl.eu .
———————————————————————————————————————————————————————————
Pardubický kraj, oddělení regionálního rozvoje, zastává roli regionálního subjektu programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 pro území Pardubického kraje. V souladu s komunikační strategií programu a ročními plány informačních a propagačních aktivit zajišťuje tyto činnosti:
  • provádí opatření v oblasti publicity programu,
  • poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně:
    • podporovaných aktivit,
    • procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů.
Financování výše uvedených činností je částečně pokryto z finančních prostředků technické pomoci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Vážené dámy, vážení pánové, polská část Euroregionu Glacensis si Vás dovoluje pozvat na školení pro potenciální žadatele v rámci Fondu malýchPokračovat na celý článek

Vážení, dovolujeme si Vás informovat o konání semináře „Jak na financování projektů mezinárodní spolupráce“, který se uskuteční dne 19. září 2024 odPokračovat na celý článek

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, jako správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, si Vás dovoluje informovat, že dne 28.03.2024 bylaPokračovat na celý článek