Přeshraniční spolupráce

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko  2021-2027

  • Program navazuje na program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020.
  • Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
  • Způsobilým územím programu jsou na české straně kraje: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a na polské straně: subregiony Jeleniogórski, Wałbrzyski, Nyski, Opolski, Rybnicki a Bielski a Powiaty Pszczyński a Strzeliński.

Podporované oblasti Programu:
PRIORITA 1 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRIORITA 2 – CESTOVNÍ RUCH
PRIORITA 3 – DOPRAVA
PRIORITA 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL
PRIORITA 5 – PODNIKÁNÍ

Informace o Programu a aktuálních výzvách se dozvíte zde/ www.cz-pl.eu .
———————————————————————————————————————————————————————————
Pardubický kraj, oddělení regionálního rozvoje, zastává roli regionálního subjektu programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 pro území Pardubického kraje. V souladu s komunikační strategií programu a ročními plány informačních a propagačních aktivit zajišťuje tyto činnosti:
  • provádí opatření v oblasti publicity programu,
  • poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně:
    • podporovaných aktivit,
    • procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů.
Financování výše uvedených činností je částečně pokryto z finančních prostředků technické pomoci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky dne 8. 4, 2024 vyhlásilo výzvu k předkládání projektů z programu Interreg Česko-Polsko pro  prioritu 1.Pokračovat na celý článek

Zveme Vás na školení pro potenciální žadatele v rámci Fondu malých projektu v Euroregionu Glacensis programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v prioritě 2 – CestovníPokračovat na celý článek

Pořádáte sportovní aktivity, tábory, výměnné pobyty, výlety, poznávací/ turistické zájezdy či konference, workshopy, výukové nebo vzdělávací akce? Anebo festivaly, koncerty, trhyPokračovat na celý článek