Přeshraniční spolupráce

Programové období 2014-2020

V programovém období 2014-2020 byly pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Česká republika je čerpala prostřednictvím deseti tematických programů. Další prostředky byly k dispozici v programech Evropské územní spolupráce. V rámci Evropské územní spolupráce byl v Pardubickém kraji implementován program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kontaktním místem pro zájemce o program pro území Pardubického kraje je Krajský úřad Pardubického kraje. Více se o programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko dozvíte na webu www.cz-pl.eu.

Podpořené projekty (vlajkové i standardní) za příjemce z Pardubického kraje

„Výlety parou česko – polským pohraničím „ – reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_036/0003251 – více zde

Níže jsou uvedeny propagační akce, na kterých se kontaktní místo programu přeshraniční spolupráce podílelo:

 • Výroční akce programu Interreg V-A ČR-PL 2022 – více zde
 • Výstava česko – polských projektů podpořených z programu Interreg V-A ČR-PL – více zde
 • Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL/ Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL“ – více zde
 • Propagační spot naleznete ZDE.
 • Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek – více zde
 • ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ se mění díky společným projektůmvíce zde

Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL/ Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL

Pardubický kraj ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát – Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

V rámci této akce bude natočen 30ti sekundový propagační spot, jež přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o dopadu prostředků programu na život obyvatel česko-polské příhraniční oblasti a existující nabídce volného času pro turisty navštěvující region.

Za české partnery bude spot vysílán na obrazovkách ve veřejné dopravě ve městech: Hradec Králové, Pardubice, Liberec a Jablonec nad Nisou a dále bude uveřejněn na oficiálních webových stranách a sociálních sítích.

Polský partner zajistí vysílání spotu na vnějších velkých obrazovkách ve východní, střední a západní části oblasti podpory Dolnoslezského vojvodství – Kłodzko, Wałbrzych, Jelenia Góra na tranzitních silnicích č. 8, 35 a 3 směřujících k polsko-české hranici a dále bude informovat o společném propagačním projektu prostřednictvím webových informačních portálů oblastí Jelenia Góra a Wałbrzych.

Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek

Pardubický kraj ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Společným sekretariátem JS Olomouc zrealizoval aktivitu na propagaci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko pod názvem “Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek/Tips for trips PL-CZ”.

Aktivita byla zaměřena na propagaci „best practices“ programu Interreg V-A ČR – PL.

V rámci této aktivity bylo natočeno 6 spotů o podpořených projektech. Co spot, to tip na výlet.

Projekt „Marketingová podpora turistických atraktivit v oblasti masivu Králického Sněžníku“ Vás zve k návštěvě masivu Králického Sněžníku a jeho okolí, konkrétně k návštěvě Muzea čs. opevnění, dělostřelecké tvrze Bouda a rozhledny na Suchém vrchu.

Projekt „SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ – JEDEN CÍL“ láká k návštěvě betlémů – k návštěvě Velkého svitavského mechanického betlému. K prohlídce zve i Třebechovický betlém, mechanický betlém ve Vambeřicích a mechanický betlém v lázních Kudowa-Zdrój.

Projekt „Festival zážitků“ nabízí co nejvíce zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu. V roce 2019 se zaměřil na pozoruhodné vojenské události, v roce 2020 to budou akce zaměřené na tradice.

Projekt „Cesta kamene“ zve všechny milovníky turistiky k návštěvě. Začíná v Hořicích, kde zve do sochařského parku  a nově zrekonstruovaného muzea, které se věnuje kamenické tématice, pokračuje přes region Podzvičinska s mnoha známými památkami jako je Hospital Kuks, Braunův betlém nebo přehrada Les Království a končí ve Strzegomi.

Projekt „CYKLOREGION NOWORUDSKO-RADKOWSKO-BROUMOVSKO“ Vám představuje dvousetkilometrový integrovaný systém příhraničních cyklostezek spojujících nejdůležitější atrakce této oblasti (Bazilika ve Vambeřicích, Broumovský klášter, Velká Hejšovina nebo Broumovské stěny).

Projekt „SPOLEČNÝ PŘÍSTUP K PÉČI O KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK“ zve k návštěvě Krkonošského národního parku, k výstupu na Sněžku, k prohlídce vodopádů na potocích Szklarka a Kamieńczyk, k návštěvě karového jezera Mały Staw a nezvyklého skalního útvaru Pielgrzymy.

Polské verze spotů jsou k dispozici na tomto odkazu

Více informací o propagační aktivitě obdržíte na Regionálním kontaktním místě Pardubického kraje – https://www.pardubickykraj.cz/interreg-v-a-ceska-republika-polsko

ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ se mění díky společným projektům

Jedná se o propagační akci Pardubického kraje a Společného sekretariátu Olomouc. Cílem akce je přiblížit veřejnosti projekty, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce za Pardubický kraj.

Propagační aktivity se uskuteční:

 • vysíláním krátkých – cca minutových spotů přes facebook, youtube, web Pardubického kraje, dále přes portál seznam.cz na přelomu listopadu a prosince 2018,
 • vyvěšením plakátů velikosti A3 na plakátovacích plochách ve městech Pardubického kraje (Choceň, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Pardubice, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk) v termínu od 19.11.2018 do 2.12.2018,
 • letákovou kampaní (letáky A4)
  • v autobusech MHD a příměstské dopravy – Chrudim, Přelouč, Polička, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Svitavy, Vysoké Mýto, Jevíčko,
  • v informačních centrech v termínu od 19.11.2018 do 2.12.2018,
 • vyvěšením plakátů rozměru 49X49cm v regionálních vlacích obsluhujících území Pk (50ks) od 19. 11. 2018 po dobu 1 měsíce,
 • prostřednictvím e-mailové korespondence (distribuce letáků na obce Pk, NNO).

Více informací o podpořených projektechpropagačních spotech.

webinář na téma Energetická krize

Co nám způsobují drahé energie a jak se s nimi snažíme vypořádat? V současném období jsme svědky nenadálého růstu cen elektřiny, což významněPokračovat na celý článek

Online seminář Programu Interreg, CzechTourismu a Polské turistické organizace na téma Přeshraniční produkty cestovního ruchu

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si váz pozvat na online seminář na téma Přeshraniční produkty cestovního ruchu. Společný online seminářPokračovat na celý článek

Cyklodoprava a strategie jejího rozvoje – webinář

Vážený pane/Vážená paní, dovolujeme si Vás tímto pozvat na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis dne 18.1.2023 od 13:00 na témaPokračovat na celý článek