Přeshraniční spolupráce

Programové období 2014-2020

V programovém období 2014-2020 byly pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Česká republika je čerpala prostřednictvím deseti tematických programů. Další prostředky byly k dispozici v programech Evropské územní spolupráce. V rámci Evropské územní spolupráce byl v Pardubickém kraji implementován program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kontaktním místem pro zájemce o program pro území Pardubického kraje je Krajský úřad Pardubického kraje. Více se o programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko dozvíte na webu www.cz-pl.eu.

Podpořené projekty (vlajkové i standardní) za příjemce z Pardubického kraje

Níže jsou uvedeny propagační akce, na kterých se kontaktní místo programu přeshraniční spolupráce podílelo:

 

 • Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL/ Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL“ – více zde
 • Propagační spot naleznete ZDE.
 • Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek – více zde
 • ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ se mění díky společným projektůmvíce zde

Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL/ Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL

Pardubický kraj ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát – Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

V rámci této akce bude natočen 30ti sekundový propagační spot, jež přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o dopadu prostředků programu na život obyvatel česko-polské příhraniční oblasti a existující nabídce volného času pro turisty navštěvující region.

Za české partnery bude spot vysílán na obrazovkách ve veřejné dopravě ve městech: Hradec Králové, Pardubice, Liberec a Jablonec nad Nisou a dále bude uveřejněn na oficiálních webových stranách a sociálních sítích.

Polský partner zajistí vysílání spotu na vnějších velkých obrazovkách ve východní, střední a západní části oblasti podpory Dolnoslezského vojvodství – Kłodzko, Wałbrzych, Jelenia Góra na tranzitních silnicích č. 8, 35 a 3 směřujících k polsko-české hranici a dále bude informovat o společném propagačním projektu prostřednictvím webových informačních portálů oblastí Jelenia Góra a Wałbrzych.

Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek

Pardubický kraj ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Společným sekretariátem JS Olomouc zrealizoval aktivitu na propagaci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko pod názvem “Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek/Tips for trips PL-CZ”.

Aktivita byla zaměřena na propagaci „best practices“ programu Interreg V-A ČR – PL.

V rámci této aktivity bylo natočeno 6 spotů o podpořených projektech. Co spot, to tip na výlet.

Projekt „Marketingová podpora turistických atraktivit v oblasti masivu Králického Sněžníku“ Vás zve k návštěvě masivu Králického Sněžníku a jeho okolí, konkrétně k návštěvě Muzea čs. opevnění, dělostřelecké tvrze Bouda a rozhledny na Suchém vrchu.

Projekt „SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ – JEDEN CÍL“ láká k návštěvě betlémů – k návštěvě Velkého svitavského mechanického betlému. K prohlídce zve i Třebechovický betlém, mechanický betlém ve Vambeřicích a mechanický betlém v lázních Kudowa-Zdrój.

Projekt „Festival zážitků“ nabízí co nejvíce zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu. V roce 2019 se zaměřil na pozoruhodné vojenské události, v roce 2020 to budou akce zaměřené na tradice.

Projekt „Cesta kamene“ zve všechny milovníky turistiky k návštěvě. Začíná v Hořicích, kde zve do sochařského parku  a nově zrekonstruovaného muzea, které se věnuje kamenické tématice, pokračuje přes region Podzvičinska s mnoha známými památkami jako je Hospital Kuks, Braunův betlém nebo přehrada Les Království a končí ve Strzegomi.

Projekt „CYKLOREGION NOWORUDSKO-RADKOWSKO-BROUMOVSKO“ Vám představuje dvousetkilometrový integrovaný systém příhraničních cyklostezek spojujících nejdůležitější atrakce této oblasti (Bazilika ve Vambeřicích, Broumovský klášter, Velká Hejšovina nebo Broumovské stěny).

Projekt „SPOLEČNÝ PŘÍSTUP K PÉČI O KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK“ zve k návštěvě Krkonošského národního parku, k výstupu na Sněžku, k prohlídce vodopádů na potocích Szklarka a Kamieńczyk, k návštěvě karového jezera Mały Staw a nezvyklého skalního útvaru Pielgrzymy.

Polské verze spotů jsou k dispozici na tomto odkazu

Více informací o propagační aktivitě obdržíte na Regionálním kontaktním místě Pardubického kraje – https://www.pardubickykraj.cz/interreg-v-a-ceska-republika-polsko

ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ se mění díky společným projektům

Jedná se o propagační akci Pardubického kraje a Společného sekretariátu Olomouc. Cílem akce je přiblížit veřejnosti projekty, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce za Pardubický kraj.

Propagační aktivity se uskuteční:

 • vysíláním krátkých – cca minutových spotů přes facebook, youtube, web Pardubického kraje, dále přes portál seznam.cz na přelomu listopadu a prosince 2018,
 • vyvěšením plakátů velikosti A3 na plakátovacích plochách ve městech Pardubického kraje (Choceň, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Pardubice, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk) v termínu od 19.11.2018 do 2.12.2018,
 • letákovou kampaní (letáky A4)
  • v autobusech MHD a příměstské dopravy – Chrudim, Přelouč, Polička, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Svitavy, Vysoké Mýto, Jevíčko,
  • v informačních centrech v termínu od 19.11.2018 do 2.12.2018,
 • vyvěšením plakátů rozměru 49X49cm v regionálních vlacích obsluhujících území Pk (50ks) od 19. 11. 2018 po dobu 1 měsíce,
 • prostřednictvím e-mailové korespondence (distribuce letáků na obce Pk, NNO).

Více informací o podpořených projektechpropagačních spotech.

Setkání Pardubického kraje se zástupci silniční správy polského Dolnoslezského vojvodství se neslo v duchu spolupráce

Pardubice – Rozvoj přeshraniční spolupráce s polským regionem Dolnoslezské vojvodství je jedním z důležitých témat Pardubického kraje. Náměstek pro oblast dopravy MichalPokračovat na celý článek

Pro přeshraniční spolupráci Interreg Česko-Polsko 2021-2027 bude v příštích letech připraveno 179 milionů eur

Jedním z cílů jednání delegace Pardubického kraje při návštěvě partnerského Dolnoslezského vojvodství byla debata o plánování projektů pro čerpání evropských fondů v rámci programuPokračovat na celý článek

Burza partnerství pro potenciální žadatele nového přeshraničního programu Interreg ČR – Polsko 2021-2027

Burza partnerství proběhne 22. října 2021 k přípravě nového přeshraničního programu Interreg ČR – Polsko 2021-2027. V současnosti probíhá příprava nového přeshraničního programuPokračovat na celý článek