Sociální podnikání

AKTUALITY

Do 31.ledna mohou sociální podniky z Pardubického kraje zažádat o dotaci na podporu sociálního podnikání.

Program má za cíl podporovat vznik nových sociálních podniků a rozvoj stávajících. Podniky mohou zažádat o dotaci ve výši 10 000 do 150 000 Kč.

Více informací naleznete na webových stránkách Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-podpory-socialniho-podnikani/118523/

Nejste si jistí, zda je tato výzva pro vás? Rádi byste prokonzultovali váš záměr? Potřebujete vědět více? Neváhejte se obrátit na metodičku sociálního podnikání.

Kontakt:

Bc. Tereza Dostálová        tereza.dostalova@pardubickykraj.cz         tel: +420 731 577 037