Sociální podnikání

AKTUALITY

Vzdělávání sociálních podniků Pardubického kraje 2023

Pardubický kraj, ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem a agenturou CzechInvest, připravili pro letošní podzim sérii workshopů pro sociální podniky působící v Pardubickém kraji. “ O vzdělávání ze strany sociálních podniků je dlouhodobě velká poptávka. Proto jsme se rozhodli pokračovat v podpoře vzdělávání, které umožnuje sociálním podnikům lépe reagovat na trh a jeho vývoj. Ve spolupráci s našimi partnery jsme připravili podzimní vzdělávací blok k oblasti marketingu, budování vlastní značky, udržení stávajících a přilákání nových zákazníků.“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Ing. Pavel Šotola.

  Vzdělávání budou probíhat jak v Pardubicích v P-PINK tak také v nově otevřeném připravovaném zázemí podnikatelského inkubátoru v České Třebové v tzv. ČT-PINKU. “ Máme radost, že můžeme v našich nově vznikajících prostorách hostit jednu z prvních významných akcí na podporu podnikání v regionu východní části Pardubického kraje. P-PINK vnímá sociální podniky jako velmi důležitou součást zdejšího podnikatelského ekosystému a těší nás, že můžeme přispět s vlastním know-how a pomoci tím zlepšit výsledky podnikání těchto firem.“ uvedl Jiří Janků, ředitel P-PINK. 

    Vzdělávání proběhne v říjnu a v listopadu a svým pojetím navazuje na předchozí úspěšnou realizaci vzdělávání pro sociální podniky. „Sociální podnikání podporujeme systematicky již několik let, v minulosti jsme společně s Pardubickým krajem realizovali Akademii sociálního podnikání, o kterou byl velký zájem. Těší nás, že Pardubický kraj oslovil pro spolupráci na další návazné vzdělávací aktivitě opět CzechInvest, pro který je podpora sociálního podnikání důležitou součástí vlastních aktivit.“ řekl Tomáš Vlasák, ředitel pardubické pobočky CzechInvestu.  

Bližší informace k jednotlivým vzdělávacím setkáním naleznete zde

 

 

Odborný vzdělávací program Manažer sociálního podnikání.

Více informací o jeho obsahu naleznete v v přiložených dokumentech.

Obsah programu Manažer sociálního podnikání Pozvánka Manažer sociálního podnikání

 

 

 

 

 

 

Veletrh podpory podnikání
11. května 2023 09:30–14:30
Sál Jana Kašpara, Komenského nám. 120, 530 02 Pardubice

Agentura CzechInvest ve spolupráci s agenturou API a dalšími partnery si vás dovoluje pozvat na Veletrh
podpory podnikání a dotačních příležitostí, který je určen nejen pro firmy, ale také pro zástupce měst a obcí
z Pardubického kraje.
V jeden okamžik a na jednom místě budete mít možnost konzultovat své projektové záměry či získat potřebné
informace o dotačních i nedotačních titulech pro rozvoj vašeho podnikání nebo obce.

 

 

Dne 4.5.2023 od 10hodin proběhne pracovní setkání sociálních podniků. 

Setkání je nejen prostorem pro informace o novinkách z oblasti sociálního podnikání, ale též pro spolupráci na vytvoření další podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji. Vaše zpětná vazba, přání a potřeby jsou pro nás cenné a důležité. Součástí pracovního setkání bude oběd a možnost prohlídky hradu Rychmburk.

Přihlášení je možné online nejpozději do 25. 4. 2023 prostřednictvím odkazu zde<https://forms.gle/3yVKLVuVc2iiAHU56>

Bližší informace o setkání nalezete na stránkách https://budoucnost-socialniho-podnikani.webnode.cz/.

 

 

Do 31.ledna mohou sociální podniky z Pardubického kraje zažádat o dotaci na podporu sociálního podnikání.

Program má za cíl podporovat vznik nových sociálních podniků a rozvoj stávajících. Podniky mohou zažádat o dotaci ve výši 10 000 do 150 000 Kč.

Více informací naleznete na webových stránkách Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-podpory-socialniho-podnikani/118523/

Nejste si jistí, zda je tato výzva pro vás? Rádi byste prokonzultovali váš záměr? Potřebujete vědět více? Neváhejte se obrátit na metodičku sociálního podnikání.

Kontakt:

Bc. Tereza Dostálová        tereza.dostalova@pardubickykraj.cz         tel: +420 731 577 037