Sociální podnikání

AKTUALITY

Veletrh podpory podnikání
11. května 2023 09:30–14:30
Sál Jana Kašpara, Komenského nám. 120, 530 02 Pardubice

Agentura CzechInvest ve spolupráci s agenturou API a dalšími partnery si vás dovoluje pozvat na Veletrh
podpory podnikání a dotačních příležitostí, který je určen nejen pro firmy, ale také pro zástupce měst a obcí
z Pardubického kraje.
V jeden okamžik a na jednom místě budete mít možnost konzultovat své projektové záměry či získat potřebné
informace o dotačních i nedotačních titulech pro rozvoj vašeho podnikání nebo obce.

 

 

Dne 4.5.2023 od 10hodin proběhne pracovní setkání sociálních podniků. 

Setkání je nejen prostorem pro informace o novinkách z oblasti sociálního podnikání, ale též pro spolupráci na vytvoření další podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji. Vaše zpětná vazba, přání a potřeby jsou pro nás cenné a důležité. Součástí pracovního setkání bude oběd a možnost prohlídky hradu Rychmburk.

Přihlášení je možné online nejpozději do 25. 4. 2023 prostřednictvím odkazu zde<https://forms.gle/3yVKLVuVc2iiAHU56>

Bližší informace o setkání nalezete na stránkách https://budoucnost-socialniho-podnikani.webnode.cz/.

 

 

Do 31.ledna mohou sociální podniky z Pardubického kraje zažádat o dotaci na podporu sociálního podnikání.

Program má za cíl podporovat vznik nových sociálních podniků a rozvoj stávajících. Podniky mohou zažádat o dotaci ve výši 10 000 do 150 000 Kč.

Více informací naleznete na webových stránkách Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-podpory-socialniho-podnikani/118523/

Nejste si jistí, zda je tato výzva pro vás? Rádi byste prokonzultovali váš záměr? Potřebujete vědět více? Neváhejte se obrátit na metodičku sociálního podnikání.

Kontakt:

Bc. Tereza Dostálová        tereza.dostalova@pardubickykraj.cz         tel: +420 731 577 037