Dotační příležitosti pro obce

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
SFŽP ČR – Modernizační fondENERG ETS č.2/2021 – Modernizace technologií: malé projektySnížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. To je cíl této výzvy na podporu modernizace technologií do 15 mil. EUR, na kterou je alokována 1 mld. korun. Detail19.7.202131.1.2022podniky, výzkumné organizace, obce, kraje
MMR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchuZvýšení potenciálu a  konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů CR. Detail1.10.202117.12.2021podniky, obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
MMR – Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2022Odstraňování bariér v budovách s peč. službou a v budovách městských a obecních úřadůCílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.Detail1.10.202128.1.2021obce
MMR – Podpora a rozvoj regionůPodpora obnovy rozvoje venkovaa) Podpora obnovy místních komunikací b) Podpora obnovy sportovní infrastruktury c) Rekonstrukce a přestavba veřejných budov d) Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (pouze u obcí do 3000 obyvatel) Detail1.10.202117.12.2021obce
SFŽP ČR – Modernizační fond9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětleníProgram se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.DetailPředregistrace podzim 2021obce
SFŽP ČR – Modernizační fond6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravyProgram na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.DetailPředregistrace podzim 2021obce
SFŽP ČR – Modernizační fond4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikáníNa projekty do 15 mil. EUR, které povedou prostřednictvím modernizace zdrojů energie ke zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslu, je v rámci výzvy ENERG ETS č. 1/2021 alokováno 1,4 mld. Kč. Detail19.7.202131.1.2022podniky, obce
Národní sportovní agenturaKabina 2021Technické zhodnocení, výstavba, dlouhodobý majetek, bezbariérový přístup, modernizace, rekonstrukce.Detail12.7.202131.8.2021obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní sportovní agenturaVýzva Standardizovaná infrastrukturaVýstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů, pořízení dlouhodobého majetkuDetail7.12.202030.6.2022obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky