Dotační příležitosti pro obce

ProgramNázev výzvyStručný popisPlánované datum příjmu žádostíPlánované datum ukončení příjmu žádostíŽadatel
SFŽP ČR – Modernizační fond2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energeticeProgram na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.Detailpro předregistrované březen 2021podniky, výzkumné organizace, obce
SFŽP ČR – Modernizační fond6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravyProgram na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.DetailPředregistrace podzim 2021obce
SFŽP ČR – Modernizační fond9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětleníProgram se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.DetailPředregistrace podzim 2021obce
TA ČRDELTA 2Program je zaměřen na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu mezi českými podniky a výzkumnými organizacemi a jejich zahraničními partnery. Spolupráce je zaměřena převážně na země mimo evropský výzkumný prostor (seznam relevantních zemí je uváděn specificky pro každou veřejnou soutěž), přičemž oblast společného zkoumání není omezena.Detail13.5.202114.7.2021podniky, výzkumné organizace, obce
TA ČRDOPRAVA 2020+Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Specifickými cíli jsou I/ udržitelná doprava, II/ bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, III/ přístupná a interoperabilní doprava a IV/ automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.Detail15.4.202116.6.2021podniky, výzkumné organizace, obce
TA ČRProstředí pro život – Podprogramy 1 a 2Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn. Podprogram 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) cílí na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Podprogram 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí) podporuje ekoinovace, technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí či zajištění postupů pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.Detail19.5.202130.6.2021podniky, výzkumné organizace, obce
Národní sportovní agenturaVýzva investice do 10 mil. KčTechnické zhodnocení, výstavba, dlouhodobý majetek, bezbariérový přístupDetail21.12.20204.6.2021obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní sportovní agenturaVýzva investice nad 10 mil. KčTechnické zhodnocení, výstavba, dlouhodobý majetek, bezbariérový přístupDetail21.12.202028.5.2021obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky
Národní sportovní agenturaVýzva Standardizovaná infrastrukturaVýstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů, pořízení dlouhodobého majetkuDetail7.12.202030.6.2022obce, kraje, příspěvkové organizace, spolky