VÚB

Co tvoří a kde sídlí:  

VÚB a.s. Ústí nad Orlicí je nástupnickým subjektem Výzkumného ústavu bavlnářského a hedvábnického, založeného v roce 1949 a známého v textilním světě jako firma s dlouholetými zkušenostmi a tradicí v oboru textilu i textilního strojírenství.

Nejvýznamnější část ekonomického potenciálu VÚB a.s. dnes představuje speciální strojírenská výroba, zaměřená především na konstrukci i výrobu jednoúčelových a speciální strojů a zařízení. Aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje pro textilní strojírenství a textilní průmysl se podařilo zachovat a dokonce postupně rozšířit.

V rámci zachování své textilní tradice se VÚB aktuálně více orientuje do oblasti technických a funkčních textilií, kde s výhodou využívá znalostí a personálních kapacity ve velmi perspektivní a rychle se rozvíjející části textilního oboru.

VUB

V čem jsou inovativní:

Ve strojírenské oblasti se firma specializuje na:

 • zakázkový vývoj, konstrukci i výrobu speciálních jednoúčelových strojů a zařízení pro nové výrobní technologie včetně kompletního servisu po uvedení strojů do provozu
 • vývoj, konstrukci a výrobu různých manipulačních linek, přístrojů a zařízení dle konkrétního zadání a požadavků zákazníka
 • zvyšování technické úrovně a provozuschopnosti starších strojů a zařízení, jejich renovace a modernizace

V oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje se řeší projekty a zakázky pro tuzemské a zahraniční partnery, případně pro vlastní potřeby s cílem využít výsledky pro vlastních obchodní aktivity:

 • výzkum a vývoj v oboru spřádacích strojů a technologií (zejména v rámci dlouhodobé dvoustranné spolupráce s Rieter AG a  Rieter CZ s.r.o)
 • výzkum a vývoj technologie výroby speciálních přízí a finálních produktů s uplatněním nových generací materiálů a vláken pro neoděvní a technické aplikace (snížená hořlavost, antibakteriální, antistatické a jiné pro speciální technické aplikace, ochranné oděvy pro pracovníky v zdravotnictví, elektrotechnickém průmyslu apod.)
 • výzkum a vývoj smart-textilií a „e-textilií“ (tzv. nositelná elektronika)
 • výzkumně vývojové projekty jsou řešeny ve spolupráci s dalšími partnery z akademické resp. výzkumné (např. ZČU Plzeň, TUL Liberec, TU Drážďany, STFI Chemnitz, SVÚM, ČVUT) i průmyslové sféry (např. členské firmy klastru technických textilií CLUTEX) v rámci různých programů veřejné podpory výzkumu a vývoje (MPO, TAČR, CORNET, evropské operační programy)

 

Působení na trhu a úspěchy:

Řada řešených projektů byla a je zaměřena na využití nových funkčních textilních materiálů a jejich aplikaci v textiliích a finálních textilních výrobcích. Pracují na vývoji:

 • smart modulárních oděvů a textilních výrobků s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zlepšování zdravotní péče o stárnoucí populaci a hendikepované osoby, splňujících požadavky kladené na aktuálně preferované možnosti domácí péče
 • pokročilých řešení pro oblast smart textilií – na cíleném vývoji elektricky vodivých nití s možností přizpůsobovat jejich vlastnosti z hlediska jemnosti, barevnosti, elektrické vodivosti a tepelné odolnosti požadavkům uživatelů
 • nových technologií a textilních elektronických prvků vhodných pro smart textilie, např. elastické vodivé stuhy, pro smart oděvy a ložní prádlo
 • prádla pro termoregulaci a tepelnou izolaci, speciálních výrobků pro prevenci revmatických obtíží a úlevu od bolesti kloubů,
 • textilních výrobků všeho druhu pro děti postižené atopickým ekzémem

Vlastní výrobky uvádí na trh pod vlastní ochrannou známkou Clevertex® .

 

Co se nepovedlo:

Firma disponuje omezenými kapacitními možnostmi, pokud jde o výrobu a finalizaci hotových textilních výrobků. Tempo a rozsah realizace výsledků výzkumných aktivit pak zcela neodpovídá stanoveným záměrům a cílům firemní strategie.

VUB

VÚB a.s. hledá a i touto cestou  nabízí spolupráci novým partnerům, kteří projeví zájem o zmíněná inovativní řešení. Jsou připraveni hledat a najít takové způsoby a formy vzájemné spolupráce, které by vedly k oboustrannému prospěchu.