Glitr

Co tvoří:

Projekt Glitr byl spuštěn v červnu roku 2021 za účelem podpory moderních vzdělávacích aktivit. Do světa vzdělávání přináší inovativní didaktické pomůcky v podobě pestrých cvičení do školních lavic i do venkovního prostředí. Debutem společnosti jsou vzdělávací únikové hry produkované v rámci stejnojmenné mobilní aplikace Glitr, která navazuje na úspěšnou mobilní aplikaci Get Out Fun. První hra ve vzdělávací aplikaci Glitr vznikla ve městě Ždírec nad Doubravou, nyní hry fungují v několika městech České republiky. Doposud bylo vyvinuto patnáct her pro žáky základních škol.

V čem jsou inovativní:

Glitr je vzdělávací aplikací dvacátého prvního století. Podporuje rozvoj klíčových kompetencí, upozorňuje na mezipředmětové vztahy a praktické dovednosti žáků. Nabízí originální možnost zpracování průřezových témat. Společnost okamžitě reaguje na změny RVP. Je nástrojem k zařazení digitálních i dalších klíčových kompetencí do libovolné vzdělávací oblasti. Inspirací pro Glitr je styl vzdělávání nejúspěšnějších států z hlediska mezinárodních výzkumů, prosazuje odstup od memorování, aplikuje Komenského učení hrou a praktické realizace znalostí. Formu zábavy šikovně maskuje edukativní záměry, cíleno je též na spolupráci a zapojení všech žáků do výuky. Aplikace Glitr je dostupná pro mobilní zařízení v App Store i Google Play.

Komunita a vzdělávání / Působení na trhu a úspěchy:

Společnost Glitr spolupracuje s odborníky z různých vzdělávacích sfér, čímž posiluje kvalitu a rozsah vyvíjených produktů. V lednu roku 2022 bylo podepsáno memorandum o univerzitní spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni, otevřela se tak možnost i pro studenty pedagogických oborů vytvářet a testovat hry například v rámci oborových didaktik či samotných pedagogických praxí. Glitr spolupracuje též s Univerzitou Palackého v Olomouci. Další součinnost probíhá na úrovni Místních akčních plánů a Místních akčních skupin. Portál učení bez učebnic, jehož správcem je nezisková organizace s akreditací MŠMT: Místo pro život DP, z. ú., pomáhá s vytvářením procvičování do školních lavic. Dokladem kvality jsou nadšené reference ředitelů základních škol.