Glitr

Co tvoří:

Pardubická firma Glitr přináší na trh interaktivní vzdělávací obsah nejen pro školy ve stejnojmenné mobilní aplikaci. Společnost Glitr, s.r.o., sídlí v Pardubicích, její tým aktivně pracuje a tvoří v nově otevřené budově P-PINK.

 

Projekt Glitr byl spuštěn v červnu roku 2021 za účelem podpory moderních vzdělávacích aktivit. Glitr nabízí pedagogům, žákům i různým organizacím pestré možnosti editace nebo přímého využití publikovaných interaktivních didaktických cvičení, vzdělávacích únikových her vhodných do kmenové třídy, školy nebo do venkovního prostředí. Aplikaci lze využít také na tvorbu testových úloh a univerzálních tras fungujících na základě přemístitelných QR kódů.

 

V čem jsou inovativní:

Debutem společnosti jsou vzdělávací únikové hry produkované v rámci stejnojmenné mobilní aplikace Glitr (Google Play i App Store), která navazuje na úspěšnou mobilní aplikaci Get Out Fun. Glitr podporuje místní kulturu, volnočasové vzdělávání a různorodé spolupráce. Probíhá aktivní tvorba venkovních únikových her spojených s lokální historií a kulturou. V Pardubicích si žáci škol, jež vlastní licenci ke vzdělávací aplikaci Glitr, mohou zahrát například hru Putování za pardubickým perníkem a jiné. V rámci školní licence lze využívat veškerý celorepublikový obsah. Vlastní tvorba a editace nevyžaduje žádné znalosti programování.

Po České republice vznikají programy k významným dnům či svátkům, nebo hry a kvízy spojené s organizacemi a různými projekty.

Komunita a vzdělávání / Působení na trhu a úspěchy:

Společnost Glitr spolupracuje s odborníky z různých vzdělávacích sfér, čímž posiluje kvalitu a rozsah vyvíjených produktů. V lednu roku 2022 bylo podepsáno memorandum o univerzitní spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni, otevřela se tak možnost i pro studenty pedagogických oborů vytvářet a testovat hry například v rámci oborových didaktik či samotných pedagogických praxí. Probíhá též partnerství s Univerzitou Palackého v Olomouci a Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci. Další součinnost se vyvíjí na úrovni Místních akčních plánů a Místních akčních skupin. Glitr je členem NPI – DigiKoalice. Je součástí Parádního kraje a KHK Pardubice.

Glitr podporuje efektivní využití moderních technologií v podobě mobilního telefonu nebo tabletu, zlepšuje dovednosti v oblasti vyhledávání a kritického hodnocení informací, podporuje rozvoj klíčových kompetencí. Žáci pracují individuálně i v kolektivu. Mezi výhody projektu Glitr patří možnost diferenciace učiva, seřazení úkolů podle obtížnosti, či příležitost přípravy cvičení pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.