CONTIPRO

Co tvoří a kde sídlí:  

Ryze česká farmaceutická firma Contipro sídlí v Dolní Dobrouči u Ústí nad Orlicí. Od svého založení v roce 1990 se věnuje výrobě surovin a produktů z oblasti farmacie, kosmetiky a doplňků stravy. Do portfolia firmy dále patří specializované přístroje určené pro vývoj a výrobu inovativních produktů například z oblasti nanotechnologií. Contipro provozuje špičkově vybavené výzkumné středisko s více než 150 zaměstnanci. Hlavním výrobkem Contipra je kyseliny hyaluronová v nejvyšší kvalitě a čistotě, kterou dodává do celého světa. Vyrábí ji biotechnologickou cestou z neškodných bakterií. Firma se řídí strategií „tří pilířů“, kterou tvoří maximální kvalita produktů, nadstandardní doprovodné služby a snaha predikovat budoucí potřeby zákazníka.

V čem jsou inovativní:

Kyselina hyaluronová je stále více používaná nejen v kosmetice, ale i ve farmacii a medicíně. Contipro realizuje rozsáhlý základní a aplikovaný výzkum a vývoj inovativních materiálů a produktů pro medicínu, kosmetiku a farmacii, a to primárně z kyseliny hyaluronové. Výzkumu a vývoji se věnuje zhruba polovina firmy a pro své vývojové a výrobní cíle vyvíjí i vlastní přístroje. Kyselina hyaluronová má jako přirozená, tělu vlastní látka s širokou škálou účinků a vysokou funkční variabilitou velký potenciál nahradit v budoucnu nebezpečné látky, které se dnes v medicíně a farmacii používají.

 

Působení na trhu a úspěchy:

Contipro v letech 2015 – 2019 vyrostlo zhruba o 100 % na úroveň 860 milionů Kč ročních tržeb. Tržby za rok 2020 byly na podobné úrovni i přes silný pokles celého kosmetického trhu vlivem koronaviru. Firma nyní vyváží do více než 70 zemí světa a patří mezi pět největších výrobců kyseliny hyaluronové na světě. V současné době má Contipro více než 300 záznamů ve světové databází patentů. Firma se také úspěšně účastní mezinárodních výzkumných a vývojových projektů. Aktuálně dokončuje například svůj vlastní vývoj světlocitlivého gelu, kterým se budou pomocí jednoduché artroskopické metody zacelovat defekty na lidské chrupavce.

 

Komunita a vzdělávání:

Contipro vyjadřuje svou vděčnost orlickému regionu především podporou vzdělávání pomocí vlastních vzdělávacích programů. Contipro založilo a sponzoruje školku a základní školu Erudio pro veřejnost, kde část výuky vedou rodilí mluvčí angličtiny. Pro středoškoláky Contipro organizuje vzdělávací cyklus FYBICH pro zájemce o přírodovědné obory. Mnozí absolventi programu získali medaile na mezinárodních vědeckých soutěžích v USA, Rusku a Číně. Contipro dále nabízí vzdělávací programy pro vysokoškoláky, doktorandy i profesionály ze zdravotnické praxe.

 

Co se nepovedlo:

V roce 2007 Contipro podnítilo vznik technologického klastru financovaného Evropskou unií, jenž sdružoval progresivní české firmy a univerzity s cílem přivést výsledky z výzkumu a vývoje až do výroby inovativních a konkurenceschopných výrobků. Bohužel podmínky kladené pravidly dotačních titulů a představami úředníků vedly i přes velké ambice a nasazení některých účastníků k pouhému jednomu výstupu a následném zániku klastru. Největší překážkou se ukázala dotační podmínka, že klastr musí mít minimálně 14 členů. Tolik partnerů ale nikdy není potřeba k dosažení jednotlivých cílů, což způsobuje nezájem některých členů o dění v klastru a tím snížení akceschopnosti celé skupiny. Při takto velkém počtu partnerů také dochází k neřešitelným situacím, kdy uvnitř klastru mezi sebou soutěží firmy v konkurenčním postavení, místo toho, aby mezi ně šlo smysluplně rozdělit kompetence a tím se jim vyplatilo spolupracovat. Po této zkušenosti Contipro uzavírá různá partnerství pouze s takovými firmami, o kterých jsou si jisti, že mohou stanovenému cíli prospět a že se jejich participace na projektu vyplatí i jim samotným.