Organizační struktura

Řídicí výbor

Řídicí výbor je nejvyšší rozhodovací orgán, který je hybatelem a udává směr rozvoje. Předsedá mu starosta ORP, místopředsedou je zástupce Pardubického kraje a dalšími členy jsou zástupci obcí ve SO ORP, zástupci místních firem a dalších vybraných organizací, vč. těch s celonárodní působností.

Řídicí výbor je složen v souladu s naplňováním principu partnerství ze zástupců/členů veřejné, podnikatelské a neziskové sféry, jenž představují zásadní hybatele rozvoje pro území ORP.

Řídicí výbor má celkem 14 členů s hlasovacím právem v následujícím zastoupení:

Město Moravská Třebová – starostaPředseda
Pardubický kraj – hejtmanMístopředseda
Město Moravská Třebová – tajemniceČlen
Pardubický kraj – zastupitelČlen
Hospodářská komora – delegovaný zástupceČlen
CzechInvest – ředitel krajské pobočkyČlen
Univerzita Pardubice – děkan Fakulty ekonomicko-správníČlen
SKP Centrum – ředitelČlen
Město Jevíčko – starostaČlen
Obec Městečko Trnávka – starostkaČlen
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – ředitelkaČlen
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – náměstekČlen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – vrchní ředitel sekceČlen
Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitel Správy PardubiceČlen

 

Statut Řídicího výboru ORP Moravská Třebová

Pracovní skupina pro rozvoj podnikání v ORP Moravská Třebová

První setkání Pracovní skupiny pro rozvoj podnikání HSOÚ Moravská Třebová proběhlo dne 3. října 2023 v Moravské Třebové.

Pracovní skupina byla zřízena v rámci podpůrných aktivit Krajského úřadu Pardubického kraje a schůzky se zúčastnili nejen jmenovaní členové PS Podnikání z regionu, zástupci expertního týmu Krajského úřadu Pardubického kraje, ale i zástupci místních významných zaměstnavatelů. Na programu bylo několik klíčových témat, která mají potenciálně významný vliv na rozvoj města a okolí, např.:

Hodnocení situace v ORP Moravská Třebová:

Proběhla diskuse o klíčových ukazatelích regionu, včetně definice míry soběstačnosti na trhu práce. Zhodnocena byla stabilita lokální ekonomiky a její vliv na přilákání nových firem a zaměstnanců do regionu.

Průmyslové zóny a infrastruktura:

Živá diskuse proběhla také ohledně rozvoje průmyslových zón. Příkladem dobré praxe se ukázalo město Jevíčko, které předalo své zkušenosti s výstavbou a přípravou druhé etapy.

Rozvoj datové infrastruktury:

Představeny byly plány na rozvoj internetové infrastruktury v regionu a zdůrazněna byla důležitost rychlého a spolehlivého internetového připojení pro podnikání a obyvatele. Chystaný projekt Krajského úřadu Pardubického kraje na vybudování sítě chrániček pro optické sítě je ve stadiu vypořádání majetkových poměrů, avšak v obci Třebařov již proběhla realizace několika km pokládky chrániček, přičemž podobná akce se spolu s rekonstrukcí komunikace připravuje v obci Vysoká.

Kulturní centrum v Moravské Třebové:

Dalším tématem PS podnikání byla prezentace plánů na výstavbu nového kulturního centra ve městě Moravská Třebová, včetně knihovny, rodinného centra a kulturního sálu. V rámci PS podnikání proběhla diskuse o financování projektu a jeho náročnosti.

Dopravní obslužnost

Zástupci ŘSD na setkání prezentovali stav přípravy výstavby dálnice E35 včetně dosavadních problémů ve výstavbě. Představen byl též podrobný harmonogram prací pro následující roky.

Turismus v ORP

Zástupci VŠE byla prezentována systematická práce s turismem v regionu, kdy byl důraz kladen zejména na spolupráci s místními podnikateli na realizaci eventů (např. koncerty, zábavní akce atp.) a také využívání již dostupných online nástrojů (gastro mapy, turistické portály atp.). Samostatným tématem bylo také zavádění místních poplatků jako jednoho ze zdrojů financování dalšího rozvoje města.

Příležitosti pro začínající podnikatele

Prezentovány byly též možnosti podpory pro začínající podnikatele, kdy kormě Akademie začínajícího podnikání a zřízení podnikatelského inkubátoru byla prezentována připravovaná dotační výzva Krajského úřadu Pardubického kraje Startovací vouchery.

 

Tato schůzka PS Podnikání byla především příležitostí pro konstruktivní diskuzi a sdílení nápadů mezi místními aktéry a externími experty. Všichni zúčastnění ocenili širokou škálu poskytnutých informací, na základě kterých budou v navazujícím čase vytvořeny subsidiární pracovní týmy na dílčí témata, kterým budou přiřazeny konkrétní pracovní úkoly s cílem pozvednout míru podnikání v ORP Moravská Třebová.

O další práci a průběhu zasedání pracovní skupiny Vás budeme informovat.

Prezentace z akce naleznete ZDE.

Pracovní skupina pro rozvoj bydlení v ORP Moravská Třebová

Dne 17. 10. 2023 proběhlo první jednání Pracovní skupiny pro rozvoj bydlení HSOÚ Moravská Třebová.

V rámci projektu podpory hospodářsky a sociálně ohroženého území ORP Česká Třebová a ORP Moravská Třebová vznikly pro každou oblast pracovní skupiny zaměřené na rozvoj bydlení. První setkání této skupiny pro ORP Moravská Třebová se konalo v úterý 17. října od 14 hodin v Moravské Třebové.

Blok prezentací uvedla Martina Seiber, odbornice na problematiku bydlení. Představila možnosti budoucího bydlení a zhodnotila jejich finanční perspektivy. Pavlína Šťastnová z Ministerstva pro místní rozvoj a Martin Klouda ze Státního fondu podpory investic představili aktuální dotační příležitosti pro rozvoj bydlení. Štěpán Vacík za město Moravská Třebová následně nastínil možnosti rozvoje bydlení.

Na jednání pracovní skupiny byli výjimečně pozváni také zástupci všech obcí ORP Moravská Třebová.

 

Prezentace z akce naleznete ZDE.