ORP Moravská Třebová

AKTUALITY

Jak na rozvoj zeleně v intravilánech obcí a měst

 

Pardubický kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje Vás srdečně zvou na kulatý stůl na téma:

Trvale udržitelný rozvoj zeleně v intravilánech měst a obcí

09. 04. 2024, 13:00-16:30

Moravská Třebová, Olomoucká 178/2 (2. budova MÚ)

Cílem akce, jak již samotný název napovídá, bude společně pohovořit o tématech rozvoje a údržby zelených ploch v intravilánech obcí, o jejich optimální skladbě, náročnosti na péči časové, finanční i odborné. Dále o jejich vlivu na vnímání celého města / obce ze strany občanů a také o dalších tématech, jako je komunitní výsadba, existence konceptu rozvoje zeleně apod.

Řečníci a témata:

 • Lukáš Štefl (městský zahradní a krajinářský architekt) – Koncepční přístup k rozvoji a péči o městskou zeleň
 • Markéta Pešičková (Česká asociace pro krajinářskou architekturu) – Význam krajinářského architekta jako pravé ruky samospráv, příklady dobré i špatné praxe
 • Jitka Štěpánková (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu) – Následná péče o městskou zeleň v kontextu existujících právních předpisů
 • Luděk Hojný (Zahrada Harta s.r.o.) – Arboristická akademie aneb jak předcházet problémům v životě stromů a keřů
 • Ladislav Poledno (Správce veřejné zeleně TS Holice) – Sezónní veřejná zeleň jako dekorace i vizitka života ve městě
 • Miroslav Janovský (vedoucí Odboru rozvoje KÚ) – Participativní přístup k projektům veřejné zeleně

Po každé prezentaci bude následovat moderovaná diskuse.

Akcí provází z pozice moderátora Tomáš Krátký z RRA PK.

 

V případě zájmu se na akci prosím registrujte ZDE

 

Informace k dalším proběhlým akcím a seminářům naleznete v sekci Semináře a konference.

 

Integrovanost a koncentrace aktivit jako základní přístup k rozvoji regionů Pardubického kraje

Pardubický kraj dlouhodobě usiluje o vyvážený a udržitelný rozvoj, s důrazem na snižování sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony kraje včetně příhraniční oblasti s Polskem. Vychází přitom z předpokladu, že k významnějšímu rozvoji regionů může napomoci zejména integrovaný přístup a promyšlená koncentrace finančních zdrojů a dalších forem podpory. Rada Pardubického kraje proto na svém jednání dne 18. října 2021 rozhodla o přípravě Integrovaných plánů za SO ORP Moravská TřebováORP Česká Třebová.

Integrovaný plán za SO ORP Moravská Třebová byl dne 21. listopadu 2022 schválena Radou Pardubického kraje.

Celý postup tvorby integrovaných plánů a nového přístupu k rozvoji ohrožených území je pilotním projektem nejen v rámci Pardubického kraje, ale také v rámci celé České republiky. Integrovaný plán je tedy nutné vnímat jako živý dokument. V aktuální době jsou např. prohlubovány analýzy v oblasti bydlení a služeb (mj. ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a VŠE v Praze), z čehož postupně vyplynou také možné nástroje na jeho podporu.

Integrovaný přístup vyžaduje větší ochotu ke spolupráci a koordinaci opatření na různých úrovních nejen samosprávy, ale také podnikatelského a neziskového sektoru. Do strategické diskuze se doposud podařilo zapojit řadu místních, regionálních a částečně již také národních partnerů:

 • Pardubický kraj – iniciátor, vlastník a realizátor projektu podpory HSOÚ v Pardubickém kraji, investor v rámci krajských kompetencí
 • Města a obce v SO OPR Moravská Třebová – primární odpovědnost za rozvoj území, nositelé projektů veřejné infrastruktury
 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje – zajištění odborné a projektové podpory, organizace akcí pro obce, posílení absorpční kapacity regionálních aktérů
 • P-PINK – iniciace a poskytování služeb na podporu inovací a podnikavosti v regionech
 • CzechInvest – zapojení podnikatelského prostředí do rozvoje regionů, účast na průzkumech, vazba na národní nástroje a strategie v oblasti podpory podnikání a inovací
 • Univerzita Pardubice – výzkum v oblasti bydlení v místě i mezi potenciálními rezidenty
 • Vysoká škola ekonomická v Praze – výzkum v oblasti infrastruktury a služeb v cestovním ruchu (ve spolupráci s DMO Východní Čechy)

 

Společným cílem všech zapojených institucí je zamezení dalšímu „otevírání nůžek“ mezi regiony.