ORP Moravská Třebová

AKTUALITY

 

Po konzultacích projektových záměrů prostřednictvím tzv. „létajících manažerů“, které probíhaly na MěÚ Moravská Třebová dvakrát týdně v průběhu dubna a května, nebo semináři s názvem „Jak na rozvoj internetu v obcích“, jsou naplánovány další zajímavé akce. 

 

Regionální marketing

Dne 21. 6. 2023 proběhne od 14 do 18 hodin první ze série navazujících workshopů na téma Jak změnit reputaci místa. Následovat bude navazující druhý workshop v termínu mezi 18. až 20. 7. (bude upřesněno) a třetí workshop v termínu mezi 22. – 24. 8. (bude upřesněno). V případě nízkého počtu účastníků během prázdnin bude zajištěn náhradní termín.

Mezi témata workshopu patří:

 • Regionální marketing
 • Faktory úspěchu reputace místa
 • Komunikace x Marketing x Branding
 • Identifikace podstaty / DNA místa
 • Návrh identity místa
 • Doporučení praktických kroků v oblasti marketingu a komunikace
 • Mapování tvůrců image
 • Práce s identitou místa
 • Systém řízení marketingu
 • Monitoring a vyhodnocení

 

Přednášejícím bude Ing. Tomáš Avrat.

Workshop je určen pouze pro zvané účastníky.

Bližší informace zde.

 

Integrovanost a koncentrace aktivit jako základní přístup k rozvoji regionů Pardubického kraje

Pardubický kraj dlouhodobě usiluje o vyvážený a udržitelný rozvoj, s důrazem na snižování sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony kraje včetně příhraniční oblasti s Polskem. Vychází přitom z předpokladu, že k významnějšímu rozvoji regionů může napomoci zejména integrovaný přístup a promyšlená koncentrace finančních zdrojů a dalších forem podpory. Rada Pardubického kraje proto na svém jednání dne 18. října 2021 rozhodla o přípravě Integrovaných plánů za SO ORP Moravská TřebováORP Česká Třebová.

Integrovaný plán za SO ORP Moravská Třebová byl dne 21. listopadu 2022 schválena Radou Pardubického kraje.

Celý postup tvorby integrovaných plánů a nového přístupu k rozvoji ohrožených území je pilotním projektem nejen v rámci Pardubického kraje, ale také v rámci celé České republiky. Integrovaný plán je tedy nutné vnímat jako živý dokument. V aktuální době jsou např. prohlubovány analýzy v oblasti bydlení a služeb (mj. ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a VŠE v Praze), z čehož postupně vyplynou také možné nástroje na jeho podporu.

Integrovaný přístup vyžaduje větší ochotu ke spolupráci a koordinaci opatření na různých úrovních nejen samosprávy, ale také podnikatelského a neziskového sektoru. Do strategické diskuze se doposud podařilo zapojit řadu místních, regionálních a částečně již také národních partnerů:

 • Pardubický kraj – iniciátor, vlastník a realizátor projektu podpory HSOÚ v Pardubickém kraji, investor v rámci krajských kompetencí
 • Města a obce v SO OPR Moravská Třebová – primární odpovědnost za rozvoj území, nositelé projektů veřejné infrastruktury
 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje – zajištění odborné a projektové podpory, organizace akcí pro obce, posílení absorpční kapacity regionálních aktérů
 • P-PINK – iniciace a poskytování služeb na podporu inovací a podnikavosti v regionech
 • CzechInvest – zapojení podnikatelského prostředí do rozvoje regionů, účast na průzkumech, vazba na národní nástroje a strategie v oblasti podpory podnikání a inovací
 • Univerzita Pardubice – výzkum v oblasti bydlení v místě i mezi potenciálními rezidenty
 • Vysoká škola ekonomická v Praze – výzkum v oblasti infrastruktury a služeb v cestovním ruchu (ve spolupráci s DMO Východní Čechy)

 

Společným cílem všech zapojených institucí je zamezení dalšímu „otevírání nůžek“ mezi regiony.