Semináře a konference

Aplikace pro obce a města: Pomocníci pro efektivnější správu a komunikaci

Dne 11. června 2024 se v prostorách městského úřadu Moravská Třebová uskutečnil inspirativní workshop s názvem „Aplikace pro obce a města“. Akce, která byla určena starostům a vedení obcí z ORP Moravská Třebová a ORP Česká Třebová, proběhla pod záštitou Ladislava Valtra, radního pro regionální rozvoj PARdubického kraje. Workshopem provázel Tomáš Krátký z Regionální rozvojové agentury PARdubického kraje. Účastníci měli možnost seznámit se s různými inovativními webovými i mobilními aplikacemi, které mohou značně usnadnit správu obecních agend.

Více informací včetně prezentovaných aplikací naleznete na tomto odkazu.

Máte-li další nápady na užitečné aplikace, neváhejte nás kontaktovat. Tato akce nebyla zajisté poslední.

Jak na rozvoj zeleně v intravilánech obcí a měst

Veřejná zeleň je první věc, kterou občan města nebo obce vidí, když vyjde ze svých dveří. Je součástí veřejného prostoru a vyžaduje vhodnou péči, na kterou by měl pamatovat rozpočet každého města. Není tomu ale tak vždy. Jak tedy efektivně a zároveň správně přistupovat k péči o obecní zeleň? To bylo tématem setkání odborníků a zástupců obcí, které se uskutečnilo 9. dubna v Moravské Třebové v rámci podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ).

Účastníky v budově Městského úřadu Moravská Třebová přivítali radní pro regionální rozvoj PARdubického kraje Ladislav Valtr a starosta Moravské Třebové Pavel Charvát. Moderátor setkání, Tomáš Krátký z Regionální rozvojové agentury PARdubického kraje, pak k řečnickému pultu přizval prvního řečníka.

Více informací včetně jednotlivých prezentací naleznete na tomto odkazu.

 

 

Chytrá řešení jako cesta obce z energetické krize

Pardubický kraj uspořádal seminář pro starosty z Moravskotřebovska a Českotřebovska o chytrých řešeních v energetice, která mohou značně ulehčit napjatým obecním rozpočtům. Cílem setkání bylo přítomné seznámit s aktuálními trendy a provést zájemce celou cestou, která vede od prosté myšlenky „chceme ušetřit“, přes nutnou administrativu až po samotnou realizaci úsporných projektů.

Na akci konanou na konci září v prostorách městského úřadu v Moravské Třebové pozval starosty krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr. Jednalo se o další iniciativu, jak koncepčně pomoci obcím zejména z hospodářsky a sociálně ohrožených regionů. „Pojmy jako EPC, PPA, energetické audity či trvalá udržitelnost jsou pro mnoho starostů, a to nejenom z menších obcí, zatím věci, které považují za příliš komplikované, a tak se jim vyhýbají. Přitom se jedná jen o  postupy, pod kterými se schovává zdravý selský rozum při hospodaření s elektřinou, plynem a dalšími energiemi. Podvědomě se o to snažíme všichni u sebe doma – využíváme úsporné žárovky, netopíme při otevřených oknech, snažíme se krotit spotřebu, investujeme do zateplení a podobně. Protože víme, že takto investovaná koruna se nám časem vrátí. Při hospodaření obcí je jen potřeba myslet v širších souvislostech a vědět o tom, že se dají využít další nástroje, jako jsou dotace, komunitní spolupráce, sdružené investice a podobně. Právě to bylo cílem setkání v Moravské Třebové. Ukázat starostům, že se není čeho obávat, že jim v případě nejasností můžeme pomoci a je jen na nich, zda se pustí do úspor energií ve větším měřítku,“ popisuje důvod setkání radní Valtr.

Všechny důležité informace na jednom místě

Starostové se na semináři od odborníků dozvěděli užitečné principy, na které je potřeba brát ohled před samotnou realizací úsporných opatření. Kromě toho přítomní řešili, jaké lze využívat zdroje financování a diskutovali o fotovoltaice, větrných elektrárnách a příkladech dobré praxe. „Jednoznačným plusem bylo, že se na jednom místě sešli  zástupci samospráv s energetickými manažery a dalšími experty z poradenských firem, kteří poskytli své praktické zkušenosti nabyté z projektů, které už jsou hotové a fungují. Po nich si vzali slovo také zástupci dodavatelských firem podnikajících v energetice. Ti zase přítomným řekli svůj pohled na věc. Zástupci obcí tak získali potřebné informace z obou stran barikády. Dozvěděli se, že to jde v praxi dělat, jak to ostatní radnice zvládají, že je pro to opora v zákonech, na koho se obrátit, odkud čerpat finance,“ dodává Ladislav Valtr.

Energetičtí manažeři mají pomáhat starostům přímo v terénu

Pardubický kraj rozpohyboval pilotní projekt, kterým chce obcím na Moravskotřebovsku a Českotřebovsku přímo v místě prostřednictvím energetických manažerů pomoci starostům s přípravou úsporných projektů. Po vyhodnocení této fáze pak v případě zájmu odborníci zapojení do platformy Parádního kraje pomohou samozřejmě i obcím v dalších částech Pardubického kraje. „Za organizátory akce jsme spokojeni účastí, zájem projevila naprostá většina starostů z Moravskotřebovska a přijeli také zástupci České Třebové. Je vidět, že téma energetiky a souvisejících úspor je tématem současnosti. Rád bych vyzdvihnul především příspěvek energetického manažera Krajského úřadu Pardubického kraje Milana Vicha, který starostům srozumitelně předal své letité zkušenosti,“ shrnuje za organizátory seminář Tomáš Krátký z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Zástupci obcí se díky setkání přesně dozvěděli, jak jdou jednotlivé kroky za sebou a že je vždy důležité začít vhodným nastavením procesů energetického managementu a souvisejícím auditem.

Parádní kraj® je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity v oblasti regionálního rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.cz, FB @paradnikraj nebo LinkedIn.

Slovníček pojmů: EPC x PPA

Při energetických úsporách se často hovoří o EPC projektech. Ty přes 20 let využívá i Pardubický kraj a jedná se o osvědčený nástroj, díky kterému se daří financovat projekty na úsporu energií. Novým trendem v oblasti tuzemské energetiky jsou PPA projekty. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

EPC (Energy Performance Contracting): jinak řečeno energetické služby se zárukou. Obec ve spolupráci se soukromým dodavatelem společně navrhnou a realizují energeticky úsporná opatření (například zateplení budovy a výměnu kotelny ve škole). Investici hradí soukromý dodavatel, nikoliv obec. Cena investice se po smluvenou dobu (5 – 10 let) splácí z prokazatelně dosažených úspor z provozu. Obec tedy nemusí do projektu investovat z vlastního rozpočtu.

PPA (Power Purchase Agreement): dlouhodobá smlouva o dodávce obnovitelné energie s garantovanou cenou. Soukromý dodavatel obci poskytne elektřinu z obnovitelných zdrojů (větrná či solární). Kromě ekologického aspektu (snížení uhlíkové stopy) je výhodou pro odběratele pevná cena energie po dobu kontraktu (3 – 15 let). Obce tedy mohou po stanovenou dobu počítat v nákladech s fixní cenou a na základě toho plánovat další výdaje z rozpočtu.

Prezentace z akce naleznete ZDE.

Série workshopů „Jak změnit reputaci místa“

 

Dobrá adresa dělá hodně. Vždyť kdo by chtěl bydlet nebo podnikat v místě, o kterém se mluví v negativech? Některé stereotypy navíc zůstávají v povědomí lidí dlouho poté, co už neodpovídají skutečnosti. Dobré jméno zkrátka nevznikne samo a rozhodně ne přes noc. Chce to práci, čas a plán.

A právě tématu budování dobrého jména místa se věnuje Tomáš Avrat ve svých workshopech „Jak změnit reputaci místa“, které realizuje RRA PK ve spolupráci s Pardubickým krajem v rámci činností Integrovaného řešení rozvoje správních obvodů obcí s rozšířenou působností Česká Třebová a Moravská Třebová.

Obsah workshopů:

 • Regionální marketing
 • Faktory úspěchu reputace místa
 • Komunikace x Marketing x Branding
 • Identifikace podstaty / DNA místa
 • Návrh identity místa
 • Doporučení praktických kroků v oblasti marketingu a komunikace
 • Mapování tvůrců image
 • Práce s identitou místa
 • Systém řízení marketingu
 • Monitoring a vyhodnocení

 

První část ze série tří workshopů proběhla dne 21. 6. 2023 na MěÚ v Moravské Třebové.

 

Druhý navazující workshop proběhl dne 17. 7. 2023.

Během odpoledne zaznělo mnoho zajímavých podnětů, z nichž některé pro zajímavost uvádíme:

Je důležité si uvědomit, kdo se aktivně či pasivně podílí na reputaci regionu. Dalším krokem je vytvoření databáze organizací, firem, osobností a spolků – zkrátka všech subjektů, které komunikují s obyvateli a spoluutvářejí reputaci místa. Sem patří infocentrum, muzeum, místní školy, volnočasové a sportovní spolky, ale i známé osobnosti apod. Pro aktivní změnu je nezbytné zajistit propojení a pravidelné setkávání těchto subjektů, ideálně jednou do měsíce.

Tomáš Avrat dále doporučuje zamyslet se nad otázkami:

 • Kdo v místě řeší krizovou komunikaci s „potížisty“?
 • Kdo z města pracuje v celostátních médiích? Je možné toho využít?
 • Jaké je veřejné mínění o místě?

 

V neposlední řadě je nutné „chlubit“ se vším, co se povedlo. Skromnost stranou, úspěch se musí prodat, ať už na sociálních sítích nebo na veřejných akcích.

 

Třetí a poslední část workshopů „Jak změnit reputaci místa“ pak proběhl 23. 8. 2023 v České Třebové.

Stinné útočiště poskytl tentokrát českotřebovský klub Rébus, v jehož zahradě se dá přece jenom lépe přemýšlet a debatovat. Obsahem setkání bylo bilancování poznatků z předchozích workshopů, hledání spojnic a konkrétních řešení pro zlepšení pověsti regionů na východě Pardubického kraje.

Jak na rozvoj internetu v obcích

 

Dne 23. 5. 2023 od 14 do 16 hodin proběhnul ve velké zasedací místnosti MěÚ Česká Třebová seminář zaměřený na problematiku zavádění vysokorychlostního internetu v obcích.

Nosnými tématy semináře byly: technologické možnosti rozvoje internetu, možnosti ověření reálného stavu dostupnosti, přínosy pro obec, financování a spolupráce, regulační aspekty.

Během semináře byly prezentovány osvědčené strategie a úspěšné příklady, které mohou sloužit jako inspirace pro vlastní projekty, velmi podnětná byla také otevřená, konkrétní a živá diskuze nad tématem rozvoje optických sítí ve městě Česká Třebová.

Věříme, že seminář byl pro účastníky přínosný.

 

Prezentace z akce naleznete ZDE.

 

 

 

Kulatý stůl chytrá obec a chytrý venkov v Česku

 

Dne 9. 5. 2023 proběhl v Moravské Třebové Kulatý stůl zaměřený na koncepční přístup, podporu státu a příklady chytrých řešení.

Účastníci kulatého stolu:

Lucie Nencková – IS FOR z.ú. – Vývoj pojetí SMART – od Smart Cities ke Smart Villages
Tomáš Vlasák – Ministerstvo průmyslu a obchodu / CzechInvest – Podpora SMART konceptu, Tržiště chytrých řešení
Milan Oliva – NS MAS – Pracovní skupina Chytrý venkov
Tomáš Harant – NS MAS – Platforma venkovské mládeže na NS MAS
Jan Bízik – CzechInvest – Mobility Innovation Hub
Tomáš Krátký – Krajský úřad Pardubického kraje, Smart akcelerátor+ (moderátor akce)

 

Prezentace z akce naleznete ZDE.

Workshop Moderní branding místa – cesta ke zlepšení reputace a atraktivity

 

Dne 26. 1. 2023 se sešli zástupci ORP Česká Třebová a ORP Moravská Třebová na workshopu zaměřeného na podporu těchto území.

Workshop byl organizován za spolupráce Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Pardubického kraje a byl pořádán v rámci činností Integrovaného řešení rozvoje SO ORP Česká Třebová a Moravská Třebová.

Přednášející Tomáš Avrat se zaměřil na témata jako pochopení moderního řízení značky místa, včetně zaměření na: co, proč a jak je žádoucí udělat v regionu, nejlépe společně a koordinovaně, směrem k efektivnímu řízení značky, jako strategického nástroje regionálního rozvoje. Přínosem pro účastníky bylo především seznámení se současným přínosem rozvíjení reputace místa.