ORP Česká Třebová

AKTUALITY

 

Po konzultacích projektových záměrů prostřednictvím tzv. „létajících manažerů“, které probíhaly na MěÚ Česká Třebová dvakrát týdně v průběhu dubna a května, semináři s názvem „Jak na rozvoj internetu v obcích“ nebo sérii workshopů „Jak změnit reputaci místa“ jsou naplánovány další zajímavé akce. 

Další informace naleznete v sekci Semináře a konference.

Jak na rozvoj internetu v obcích – optika, 5G, WAS, dotace, evidence sítí a legislativa

Seminář je zaměřený pro zástupce samospráv Pardubického kraje a klade si za cíl představit starostům a starostkám nejen všechny technologické možnosti vedení datového signálu do obce a následně i v intravilánu obce, ale zároveň ukázat vhodný přístup a pozici obce v rozvojovém procesu.

Spoluorganizátory akce a zároveň hlavními řečníky semináře jsou zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu z projektu BCO Network Česká republika. V druhé polovině akce vystoupí zástupci jak poskytovatelů internetu, tak společností zabývajících se primárně problematikou výstavby sítí a jejich následného pronájmu, kteří představ své rozvojové aktivity a plány na území Pardubického kraje.

REGISTRACE ZDE.

Účast na semináři je zdarma a občerstvení pro účastníky bude zajištěno.

 

Integrovanost a koncentrace aktivit jako základní přístup k rozvoji regionů Pardubického kraje

Pardubický kraj dlouhodobě usiluje o vyvážený a udržitelný rozvoj, s důrazem na snižování sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony kraje včetně příhraniční oblasti s Polskem. Vychází přitom z předpokladu, že k významnějšímu rozvoji regionů může napomoci zejména integrovaný přístup a promyšlená koncentrace finančních zdrojů a dalších forem podpory. Rada Pardubického kraje proto na svém jednání dne 18. října 2021 rozhodla o přípravě Integrovaných plánů za SO ORP Moravská TřebováORP Česká Třebová.

Integrovaný plán za SO ORP Česká Třebová byl dne 21. listopadu 2022 schválena Radou Pardubického kraje.

Celý postup tvorby integrovaných plánů a nového přístupu k rozvoji ohrožených území je pilotním projektem nejen v rámci Pardubického kraje, ale také v rámci celé České republiky. Integrovaný plán je tedy nutné vnímat jako živý dokument. V aktuální době jsou např. prohlubovány analýzy v oblasti bydlení a služeb (mj. ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a VŠE v Praze), z čehož postupně vyplynou také možné nástroje na jeho podporu.

Integrovaný přístup vyžaduje větší ochotu ke spolupráci a koordinaci opatření na různých úrovních nejen samosprávy, ale také podnikatelského a neziskového sektoru. Do strategické diskuze se doposud podařilo zapojit řadu místních, regionálních a částečně již také národních partnerů:

  • Pardubický kraj – iniciátor, vlastník a realizátor projektu podpory HSOÚ v Pardubickém kraji, investor v rámci krajských kompetencí
  • Města a obce v SO OPR Česká Třebová – primární odpovědnost za rozvoj území, nositelé projektů veřejné infrastruktury
  • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje – zajištění odborné a projektové podpory, organizace akcí pro obce, posílení absorpční kapacity regionálních aktérů
  • P-PINK – iniciace a poskytování služeb na podporu inovací a podnikavosti v regionech
  • CzechInvest – zapojení podnikatelského prostředí do rozvoje regionů, účast na průzkumech, vazba na národní nástroje a strategie v oblasti podpory podnikání a inovací
  • Univerzita Pardubice – výzkum v oblasti bydlení v místě i mezi potenciálními rezidenty
  • Vysoká škola ekonomická v Praze – výzkum v oblasti infrastruktury a služeb v cestovním ruchu (ve spolupráci s DMO Východní Čechy)

 

Společným cílem všech zapojených institucí je zamezení dalšímu „otevírání nůžek“ mezi regiony.