Strategické dokumenty

Strategie rozvoje územního obvodu kraje (zkráceně strategie rozvoje kraje) je základním koncepčním dokumentem kraje definovaným v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Strategie rozvoje kraje stanoví zaměření a cíle rozvoje kraje zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje a jednotlivých částí jeho území a stanoví základní podmínky pro naplňování těchto cílů. Strategie rozvoje kraje je zpracována na sedmileté období 2021–27 shodné s programovým obdobím Evropské unie.

Materiál definuje specifické regiony v rámci Pardubického kraje a vymezuje způsoby jejich podpory.