Příroda a krajina podporující odolnost

Cíl: Příroda v katastrech měst a obcí je chráněna jako zdroj ekosystémových služeb
  • Dokončení pozemkových úprav na celém území České republiky, s provázáním na hranicích katastrů.
  • Realizace programu využití nových nástrojů sledování stavu lesa a půdy na městských/obecních pozemcích, změny biodiverzity, využití odborné podpory výzkumných organizací pro rozvoj území měst a obcí.
  • Vypracování strategie optimální tvorby a správy ekosystémových služeb na úrovni regionů s ohledem na klimatickou změnu a její realizace na místní úrovni.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Kulturní krajina se v regionech tvoří s ohledem na obyvatelstvo a přírodu
  • Zachování, resp. vytváření tzv. komponované kulturní krajiny jako prostředí pro dobrý život lidí.
  • Využití modelování a virtuální reality pro tvorbu kulturní krajiny v regionu.
  • Vytvoření sady zásad pro tvorbu krajiny 21. století na základě výzkumu.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Prostředí pro život lidí v intravilánu měst a obcí je vytvářeno zejména s ohledem na změnu klimatu
  • Vyřešení ÚSES a zejména biokoridorů v katastru měst/obcí (ve spolupráci s příslušnými státními orgány a sousedními městy/obcemi a kraji).
  • Výsadba smíšeného městského/obecního lesa, vytvoření plánů péče o pozemky měst a obcí v souladu s potřebami zajištění ekosystémových služeb a jejich realizace.
  • Realizace programu rozvoje (okrasného) zahradnictví a tvorby kulturní krajiny s ohledem na klimatickou změnu a původnost vysazovaných druhů rostlin za využití SMART řešení.
  • Podpora sektorové spolupráce při plánování a projektování v území.

Dodavatelé SMART řešení