Přínos meziregionální spolupráce pro rozvoj krajů, měst a obcí v České republice.

Vážení,

program Interreg Europe ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj bude dne 19. 10. 2022 pořádat seminář s názvem: Přínos meziregionální spolupráce pro rozvoj krajů, měst a obcí v České republice.

Podílíte se na nastavení jednotlivých politik na národní úrovni nebo ve Vašem, kraji, městě nebo obci a hledáte nová řešení? Chcete se dozvědět, jak Vám meziregionální spolupráce se zahraničními partnery může pomoci? Poté nám dovolte Vám představit program Interreg Europe, který Vám může pomoci s přípravou a realizací jednotlivých politik.

Informační seminář Vám představí základní podobu programu Interreg Europe 2021 – 2027. Program umožňuje navázat spolupráci a nechat se inspirovat v šesti tematických oblastech vycházející z tematického zaměření kohezní politiky pro období 2021 – 2027: inteligentnější Evropa, zelenější a bez uhlíková Evropa, propojenější Evropa, sociálnější Evropa, Evropa blíže občanům a lepší správa. Získáte informace o harmonogramu výzev, službách Policy Learning Platform a přínosech, které meziregionální spolupráce přinesla českým subjektům zapojených do programu Interreg Europe.

V rámci semináře si budete moci rezervovat i prostor pro osobní konzultace se zástupci programu.

Seminář bude veden částečně i v anglickém jazyce. Tlumočení nebude zajištěno.

Seminář se uskuteční prezenční formou dne 19. 10. 2022 od 9:45 v prostorech Ministerstva pro místní rozvoj, Velká zasedací místnost, Staroměstské náměstí 6, Praha 1. Pokud máte o seminář zájem, zašlete email s žádostí o registraci na pavel.lukes@mmr.cz do 11. 10. 2022. Zároveň nám dejte vědět, pokud byste měli zájem o osobní konzultace.