Jaro/léto 2021

Parádní newsletter aneb první přehled uplynulých událostí a pozvánka na akce budoucí… Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje.

Ladislav ValtrVážení čtenáři,
na monitory Vašich zařízení se Vám dostává nový newsletter, který má za úkol Vás seznámit s tím, co se děje v našem Parádním Pardubickém kraji. Parádní newsletter Vás pozve na nadcházející události v kraji, nabídne Vám seznam aktuálně vypsaných dotačních příležitostí, ale také možnost přihlásit se na školení a workshopy, které Vám mohou pomoci s marketingem a problematikou SMART city. Navíc se dozvíte i něco nového o připravovaném webovém nástroji, který má za úkol identifikovat talent žáků ZŠ a nabídnout jim ke studiu vhodné školy i zaměstnavatele v rámci Pardubického kraje.

Věřím, že v novém newsletteru načerpáte inspiraci a že si jej přečtete s chutí.

Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje 

Zveme vás aneb co se chystá na podzim/zimu

Dovolujeme si vás pozvat na nejbližší pořádané akce. Některé události jsou volně přístupné bez registrace a stačí přijít, jiné vyžadují rezervaci místa předem. Přihlaste se u nás na webu v rámci kalendáře akcí pro daný měsíc.

3.9.2021 – Den Pardubického kraje

24.9.2021 – Noc vědců na UPce

13.10.2021 – Den elektrotechniky v Pardubickém kraji v rámci Týdne inovací

22.10.2021 – Hitparáda středních škol a zaměstnavatelů Parádního Pardubického kraje

25.10.2021 – CEDEG URBAN PROGRESS aneb Progresivní technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí

Krajské inovační platformy pro jednotlivá odvětví:

Dotační možnostiAktuálně vypsané dotační příležitosti průběžně aktualizujeme na našem portále.
Sledujte náš web a buďte v obraze ohledně všech dotačních možností, které pro vás připravují jednotliví poskytovatelé.

V říjnu 2021 bude Pardubickým krajem vyhlášen dotační program tzv. startovací vouchery, které již úspěšně fungují v dalších krajích. Startovací vouchery mají pomoci nastartovat rozvoj zajímavých podnikatelských aktivit na území kraje a doplní to, čemu se v kraji věnují podnikatelský inkubátor P-PINK, CzechInvest a různé programy specializovaných neziskových organizací či škol, jež se zaměřují na pomoc začínajícím podnikatelům s uskutečněním jejich byznys plánů.

Startovací vouchery může využít jakýkoliv podnikatelský subjekt se sídlem svého podnikání na území Pardubického kraje, jehož „podnikatelské“ stáří je méně jak 3 roky. Žádosti o finanční podporu bude možné podávat v termínu od 11. 10. 2021 do 27. 10. 2021. Minimální výše podpory na jednu žádost je 20 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 200 tis. Kč. Výše podpory je 60 – 80 % (dle konkrétního sídla podnikatelského subjektu). Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 1 000 000 Kč. Výzva byla schválena Radou Pardubického kraje dne 6. 9. 2021.

Dále pro vás chystáme sérii školení a workshopů zaměřených zejména na marketing a problematiku SMART city. Pracujeme na novém webovém nástroji, který má za úkol identifikovat talent žáků ZŠ a nabídnout jim ke studiu vhodné školy i zaměstnavatele v rámci Pardubického kraje. Natáčíme materiál, na podporu zájmu studia v technických oborech a promo inovací v kraji. Pokračuje realizace výzvy Kreativní vouchery a Pilotní ověření. Vyhodnotíme data získaná z dotazníkových šetření OECD a INKA. V listopadu Pardubický kraj hostí národní setkání RIS3 manažerů ČR, kde mimo prezentace novinek dojde k výměně zkušeností i fuck upů z jednotlivých krajů. Nejen o těchto akcích vás budeme informovat v příštím newsletteru.

 

Stalo se aneb co by vám nemělo z Parádního kraje uniknout

Spuštění redesignovaného portálu paradnikraj.cz

Během jara 2021 došlo k redesignu webové prezentace www.paradnikraj.cz, kde najdete aktuality z projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II a novinky z odboru rozvoje Pardubického kraje, díky převzetí domény rozvoj-pk.cz. Bližší informace naleznete v rámci tiskové zprávy.

Dotazníkové šetření OECD

OECD si vybrala Českou republiku pro pilotní ověření metodiky, která si klade za cíl vytvořit nástroj, s jehož pomocí by si mohli jednotlivé regiony samy zjišťovat, jaké mají podmínky pro šíření inovací ve svém hospodářském a sociálním prostředí. Co brání a co pomáhá šíření inovací v Pardubickém kraji se dočtete v aktualitě.

Realizace regionální inovační strategie v Pardubickém kraji

Na základě stanované RIS3 strategie probíhala další jednání Krajské rady pro inovace, Inovační platformy Pardubického kraje i Krajských inovačních platforem ve všech čtyřech oborech. Prezentace, zápisy a plán dalších veřejných setkání naleznete v rámci samostatné sekce na webu. Během omezení probíhala setkání on-line s využitím nové digitalizované platformy pro hlasování a následně jsme zahájili další kolo osobních jednání, která se nám snad podaří udržet.

Informační systém projektových záměrů

Pardubický kraj spravoval několik let Databázi projektových záměrů Pardubického kraje za účelem mapování absorpční kapacity Pardubického kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj následně v dubnu 2021 spustilo Informační systém projektových záměrů (ISPZ), umožňující průběžný sběr a správu projektových záměrů, které vznikají v území, a jejich uchovávání v rámci jednoho centrálního systému. Vznikl tak obsáhlý zdroj informací pro stát i regiony pro nastavení vhodné a efektivní regionální politiky.

Nová výzva Kreativní vouchery a vznik krajské databáze kreativců

Pardubický kraj se inspiroval v dalších krajích a v letošním roce poprvé vyhlásil výzvu Kreativní vouchery určenou na propojení firem a kreativců v kraji. První vyhlášení mělo specifické podmínky, avšak podařilo se naplnit krajskou databázi, kterou mohou lidé a firmy využívat i mimo tuto výzvu. Kreativci se zároveň mohou i nadále zdarma registrovat a využít nabízený prostor ke své propagaci.

Ve zkratce:

Regiotex – Parádní kraj pomáhá obnovit zašlou slávu textilního průmyslu v kraji.

SMART problematika v obcích – Dotazníkové šetření ve všech městech a obcích regionu aktuálně spustil Smart akcelerátor Pardubického kraje II.

Pilotní ověření – Setkání zástupců ZŠ z Pardubického kraje, které se zapojily do pilotního projektu na identifikaci nadaných dětí a práci s nimi, bylo přínosné.

Národní plán obnovy – Plán reforem a investic ČR, které budou realizovány v rámci alokovaných prostředků.

Sociální podnikání – Společensky prospěšné podnikání v Pardubickém kraji.

Regionální stálá konference – Zápisy jednotlivých pracovních skupin a jednání RSK.

Naši partneři:

P-PINK – Nový regionální hub pro mladé podnikatele zahájil svou činnost.

Spolek podnikavých žen – Podnikavé ženy se mohou pochlubit novým brandingem a webovou prezentací.

CzechInvest – CI spouští podzimní Akademii podnikavých žen.

Univerzita Pardubice – Věda pro veřejnost – zapojte se.

Sledujte nás na sociálních sítích, zejména na FacebookuLinkedInu.

K pravidelnému odběru novinek z Parádního Pardubického kraje se můžete přihlásit na webu.