Smart akcelerátor zahájil SMART šetření v obcích

Dotazníkové šetření ve všech městech a obcích regionu aktuálně spustil Smart akcelerátor Pardubického kraje. Jeho cílem je získat informace o tom, jak jsou na tom obce v oblasti energetiky, vodohospodářství, digitalizace a chytrých řešení a jaké mají plány do budoucna. Na základě těchto dat a následných rozhovorů bude vytvořen přehled dobrých praxí a metodika, jak ty tyto oblasti nejlépe řešit. Výstupem budou i semináře na témata, která se pro starosty obcí a měst ukáží jako zajímavá, nebo doporučení vhodných dotačních titulů.

Smart akcelerátor je projektem Pardubického kraje na podporu inovací a chytrých řešení v regionu a v případě dotazníkového šetření spojil síly s jiným krajským projektem, Akčním/Implementačním plánem pro zpracování studie proveditelnosti řešení energeticky úsporné obce na území Pardubického kraje. Ze zjištěných informací pak budou čerpat oba projekty. V obou případech by se díky nim mělo dostat obcím z regionu takové podpory, kterou právě ony potřebují. Obcím, které se v dané problematice neorientují nebo jim na realizaci scházejí finance, bude moci být nabídnuto zejména poradenství na míru nebo metodická podpora. Obce, které už začínají s pilotními projekty nebo dokonce dlouhodobě a úspěšně aplikují SMART řešení, budou moci navázat nové kontakty a spolupráce, díky nimž se budou moci posunout ještě dál.

SMART řešení mají podporu Pardubického kraje už jen proto, že mají přinášet lepší a snadnější život všem občanům regionu, zavedení mnoha z nich však je v podstatě nevyhnutelné, protože je součástí aktuální legislativy. Plánované metodiky a semináře proto budou koncipovány také tak, aby obcím pomohly splnit jejich zákonné povinnosti.

Dotazníkové šetření by mělo být ukončeno v polovině srpna, poté budou následovat osobní rozhovory a intenzivní spolupráce se 12 obcemi, jejichž praxe bude podrobně popsána a bude inspirací pro ostatní. Výstupy z projektu budou prezentovány na konferenci, která se uskuteční v závěru roku 2021.

Pokud mají starostové měst či obcí s vyplňováním dotazníku jakékoliv potíže (ať už technické, nebo s porozuměním některým otázkám), mohou se obracet na Elišku Baborákovou Kůtovou (eliska.baborakovakutova@pardubickakraj.cz) nebo na energetického manažera Pardubického kraje Milana Vicha (milan.vich@pardubickykraj.cz). Ti jsou připraveni každému poradit, případně i osobně s vyplněním dotazníku pomoci.