Tiskové zprávy

TVOŘÍME PARÁDNÍ PARDUBICKÝ KRAJ

Webová platforma pro rozvoj a inovace v Pardubickém kraji www.paradnikraj.cz vybízí k zapojení

Pardubický region je ideálním místem pro život z hlediska rozvoje podnikání, pracovního uplatnění, studijních možností, volnočasového vyžití. Má všechny předpoklady vystoupat na pomyslném žebříčku atraktivity ze všech krajů republiky nejvýše. Aby se tak stalo, byl spuštěn projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje II, financovaný z evropských fondů. A v zájmu snazší popularizace a komunikace jeho platforma Parádní kraj, kontaktující a informující zainteresované i veřejnost zejména prostřednictvím webového portálu www.paradnikraj.cz. Parádní Pardubický kraj oslovuje zejména ty, kdo jsou v tomto regionu doma.

Primární cíle všech aktivit Parádního kraje lze shrnout do čtyř bodů:

Vtisknout region do povědomí veřejnosti jako perspektivní pro realizaci plánů všeho druhu. Podnikatelských, profesních i osobních.
Propojovat firmy, obce, školy a jednotlivé občany.
Představit kraj jako území, které již nyní prosperuje a bude se nadále rozvíjet díky vysoké inovační aktivitě firem, špičkovému výzkumu, vzdělání a studiu, kreativitě a podnikavosti obyvatel.

Co je www.paradnikraj.cz?
Komplexní univerzální interaktivní komunikační portál Parádního Pardubického kraje. Informační, kontaktní, administrativní, organizační, poradenský, osvětový, inspirativní, … Není možné vyjmenovat všechny funkce a role, které portál www.paradnikraj.cz plní. Už proto, že jsou stránky flexibilní. Je počítáno se změnami a rozšiřováním podle potřeb zapojených subjektů, vývoje společenské a hospodářské situace apod.
Komunikační brand, tedy značka projektu, s nímž budou veškeré aktivity spojovány.

Co P
arádní Pardubický kraj firmám, výzkumným pracovištím, školám všech stupňů, obcím a dalším nabízí:
Propojování subjektů, které se zapojí, s relevantními organizacemi, institucemi či agenturami. Tedy se všemi, kdo mohou s realizací inovačních plánů a vizí pomoci.
Poradenství ve všech oblastech: od vyřizování administrativních náležitostí po strategie, kreativitu, marketing, vedení agendy, …
Infoservis o nejaktuálnějším projektovém dění v kraji, řadu databází/seznamůinformační rozcestník k potřebným zdrojům.

Stručně řečeno:
Odborný tým Parádního kraje nabízí prostřednictvím webového portálu www.paradnikraj.cz pomoc koncipovanou podle potřeb těch, kdo se o ni přihlásí. Poradí se získáním prostředků, propojí s optimálními partnery. Inovátoři tak mají zajištěnou všestrannou podporu, která jim zajistí čerpání financí, zdárný průběh a završení projektů.

Kampaň Tvoříme Parádní Pardubický kraj
S tímto zastřešujícím sloganem spustil Parádní kraj kampaň, jejímž cílem je vybídnout k zapojení firmy, výzkumná pracoviště, školy všech stupňů, obce i všechny ostatní, kdo chtějí přispět k tvorbě svého Parádního kraje. Inovátory, kteří chtějí usilovat o to, aby byl jejich kraj ještě parádnější, než je. Seznámit veřejnost s probíhajícími aktivitami, získat podporu a sympatie.

Na stránkách www.paradnikraj.cz bude kampaň probíhat dlouhodobě. Souběžně je ve vlnách plánována silná regionálně cílená komunikace (on-line, tisk, rozhlas, venkovní reklama, sociální sítě, PR, …). Se sloganem Tvoříme Parádní Pardubický kraj (variovaným podle cílových skupin apod.) se tak budou občané Pardubického kraje setkávat takřka denně.

„Reakce zájemců o zapojení do tvorby Parádního Pardubického kraje nás denně ujišťují, že jim web hodně pomáhá. Jsem rád, že u toho mohu být,“ uvedl radní Ladislav Valtr.

Díky stránkám www.paradnikraj.cz je tedy skutečně nadstandardní nabídka všestranné podpory tvorby kraje parádně dostupná, parádně komplexní, parádně sdílená a koordinovaná.

Více informací:
www.paradnikraj.cz
http://rrapk.cz/projekt-smart-ii

Stáhnout