KRPI – Krajská rada pro inovace

Krajská rada  pro  inovace Pardubického kraje  (dále  jen  „KRPI“)  je koordinačním,  poradním  a  iniciačním  orgánem  krajské  samosprávy  v oblasti inovací, vědy a výzkumu. KRPI je složena ze zástupců veřejné správy, podnikatelského sektoru, vzdělávacích a výzkumných institucí a institucí podporujících podnikání a inovací z území Pardubického kraje.

Seznam členů Krajské rady pro inovace Pardubického kraje

Statut Krajské rady pro inovace Pardubického kraje