Pro firmy

Ke kreativnímu voucheru se vztahují následující podmínky:

– Mohou žádat jen firmy zaregistrované v obcích uvedených na této mapě
– Dodavatelem kreativních služeb jsou fyzické nebo právnické osoby z databáze kreativců
– Žadatel nejpozději 7 pracovních dní před doručením žádosti povinně využije možnost konzultace s některou z kontaktních osob. Konzultaci je možné zamluvit zde: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz, ondrej.tusl@rrapk.cz, jan.gregor@rrapk.cz
– Celkový objem finančních prostředků alokovaných na tuto výzvu je 350 000 Kč
– Minimální výše podpory je 30 000 Kč
– Maximální výše žádaných finančních prostředků nesmí přesáhnout 70 000 Kč
– Maximální míra podpory je max. 90 % uznatelných nákladů pro projekty realizované ve vybraných ORP, pro ostatní je to max. 70 % uznatelných nákladů

Celá výzva včetně formuláře žádosti je ke stažení ZDE

Harmonogram

01

Schválení vyhlášení výzvy Radou Pardubického kraje
2. 5. 2022

02

Vyhlášení výzvy
3. 5. 2022

03

Zahájení příjmu žádostí
6. 6. 2022

04

Ukončení příjmu žádostí
15. 7. 2022

05

Termín schválení žádostí v Radě Pardubického kraje
29. 8. 2022

06

Termín schválení žádostí v Zastupitelstvu Pardubického kraje
20. 9. 2022

07

Termín ukončení realizace projektu a zaslání vyúčtování projektu
30. 6. 2023

Často kladené dotazy

Jak zjistím, zda můžu zažádat o kreativní voucher?

Pro splnění kritérií pro žadatele o kreativní voucher musí mít vaše firma sídlo nebo provozovnu v tzv. problémovém regionu Pardubického kraje dle seznamu, který je uveden v dotační výzvě v kapitole „lokalizace projektu“.

Žadatel musí také spadat do kategorie malých a středních podniků.

Úplné znění podmínek včetně formuláře žádosti naleznete ZDE.

Na co je možné použít kreativní voucher?

Kreativní voucher lze použít na takovou spolupráci s vybraným kreativcem (z databáze kreativců), která povede ke zlepšení prezentace, či inovaci produktu, služby nebo procesu směrem k Vašim klientům či zákazníkům. Voucher naopak není možné použít na vzdělávání zaměstnanců, zakoupení hotového uměleckého díla, realizaci překladu, teambuilding, nákup mediálního prostoru nebo vybavení interiéru, případně na zlepšení podnikového prostředí směrem k zaměstnancům.

Jak zažádat o kreativní voucher?

Ke správnému podání žádosti o kreativní voucher vedou následující 4 kroky:

  1. Žadatel si vybere Poskytovatele služby ze sekce Databáze kreativců na webu paradnikraj.cz.
  2. Žadatel poptá nabídku od Poskytovatele služby.
  3. Žadatel povinně využije možnost konzultace s některou z kontaktních osob uvedenou v části Další informace. Konzultace musí proběhnout nejpozději 7 pracovních dní před doručením žádosti. Pro tuto konzultaci je žadatel povinen zaslat elektronicky předem podklady obsahující pracovní verzi vyplněného formuláře žádosti.
  4. Kompletní žádost o kreativní voucher předloží žadatel prostřednictvím příslušného formuláře v rámci podprogramu Kreativní voucher.

Co můžu získat?

V případě úspěchu v projektu je možné získat až 90 % prostředků z celkových nákladů projektu, a to do maximální výše 70 000 Kč. Zapojením profesionálního kreativce také zvýšíte přidanou hodnotu Vaší služby či produktu a tím i konkurenční výhodu proti Vaší konkurenci.

Co když se přihlásím a voucher nezískám?

To se stát může. V takovém případě můžete počkat na případné vyhlášení další dotační výzvy a připravený projekt přihlásit znovu. Doporučujeme však zvážit, zda se nevyplatí projekt realizovat z vlastních zdrojů. V této chvíli již uvidíte potenciální přínos takové spolupráce a sami tak zvažte, zda spolupráce s kreativcem nevyužít a do příští výzvy nepřihlásit další projekt, kterým můžete na jistě úspěšnou spolupráci navázat.

Nabízené služby

Zvolte si obor, o který máte zájem, a prohlédněte si profily kreativců.