Národní setkání RIS3

Parádní kraj v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502)
vás srdečně zve na Národní setkání RIS3 týmů,
které se uskuteční ve dnech 3. – 4. listopadu 2021 v Pardubickém kraji.

Pokud potřebujete operativně řešit nenadálý problém nebo se zorientovat v místě konání
obraťte se telefonicky na marketingové manažerky:

Pavlína Paukrtová – 602 166 276

Petra Henychová – 733 610 098

Předem děkujeme, že respektujete aktuálně platná omezení týkající se situace covid-19. Na místě v rámci prezenční listiny budete podepisovat čestné prohlášení, že splňujete jednu možnost ze systému O-N-T (testování na místě konání není zajištěno)
a po celou dobu akce budete mít ve vnitřních prostorech nasazen respirátor potřebné kvality.

Plánovaný harmonogram akce

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Středa 3.11.2021 – Aula H2 (2.patro)

09:00 – 09:30 – Registrace účastníků

09:30 – 10:30 – I. blok

Zahájení setkání RIS3 týmů

Prezentace Smart akcelerátoru Pardubického kraje II (O. Tušl, D. Palivec)

Prezentace Fakulty elektrotechniky a informatiky UPce (Z. Němec)

10:30 – 10:45 – Coffee break

10:45 – 12:30 – II. blok

Prezentace MŠMT (V. Czesaná)

12:30 – 13:00 – oběd

13:00 – 16:00 – III. blok

Prezentace MPO (T. Holinka)

Prezentace Národní klastrová asociace (J. Herinek, I. Říha)

Východočeské muzeum v Pardubicích

17:00 – 18:00 – Prohlídka pardubického zámku

Restaurace Záložna

18:30 – 22:00 – Večeře a společenský večer

 

Ubytování je možné individuálně dle Vaší domluvy s vybraným zařízením (viz. níže),
avšak časově ho doporučujeme po skončení přednášek na Univerzitě a před návštěvou zámku.

Parkování je u Fakulty elektrotechniky a informatiky (GPS: 50.0336311N, 15.7674847E) omezené v rámci přilehlých, často přeplněných, ulic. Prosíme, počítejte s časovou rezervou na zaparkování.

Využít můžete zpoplatněná parkoviště:
podzemní parkoviště Paláce Pardubice (GPS: 50.0378831N, 15.7684753E)
parkovací dům u Krajského úřadu (GPS: 50.0362419N, 15.7793439E)

Čtvrtek 4.11. – Zasedací místnost FEI (1.patro)

08:30 – Zahájení programu

09:00 – 12:00 – Prezentace zúčastněných krajů

12:00 – 12:30 – Oběd

12:30 – 15:00 – Diskuze dle předem zaslaných dotazů

15:00 – 15:30 Aktuální dotazy

15:30 – Závěr a ukončení akce

 

Prezentace a foto ze setkání

Parádní kraj

MŠMT

MPO_1

MPO_2

NCA

JMK

UK