15. zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na 15. zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje, která se uskuteční prostřednictvím videokonference. Na akci se prosím registrujte prostřednictvím formuláře níže. Zároveň zde naleznete vybrané podklady k zasedání.

Zasedání se mohou účastnit pouze členové a stálí hosté Regionální stálé konference Pardubického kraje, případně jejich zvolení náhradníci, jednání jsou tedy neveřejná.

Odkaz pro připojení k videokonferenci Vám bude zaslán před konáním zasedání.

 

Sekretariát RSK Pardubického kraje

30. 04. 2021, 09:30

online

Program

  • Úvod
  • Změna v rámci složení PS cestovní ruch + změna v rámci složení RSK
  • Nový statut a jednací řád RSK
  • MMR - Informační systém projektových záměrů
  • Doplňující analýza ke Zprávě o hodnocení plnění RAP - úspěšnost Pk v porovnání s ostatními kraji i analýza v rámci okresů/ORP
  • Představení webu paradnikraj.cz a především hlasovacího systému
  • MAPy
  • Doplnění projektu ve fázi udržitelnosti do Rámce pro podporu investic do infrastruktury KAP
  • Různé