Zástupci ZŠ zapojených do pilotního ověření se opět sešli u jednoho stolu

Dne 25. 5. 2022 se v prostorách Pardubického kraje uskutečnilo 4. a již poslední setkání v rámci projektu pro rozvoj nadání v regionu. Výsledkem pilotního projektu máPokračovat na celý článek

26. 05. 2022, 04:05

Konference Programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Vážená paní, Vážený pane, rád bych Vás touto cestou pozval na konferenci Programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027,Pokračovat na celý článek

13. 05. 2022, 11:05

SMART problematika pro města a obce v Pardubickém kraji

Během dubna proběhly v našem regionu vzdělávací semináře na téma SMART řešení pro města, obce a regiony: od strategie k implementaci. Co všechnoPokračovat na celý článek

11. 05. 2022, 10:05

Pozvánka na webinář na téma Uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na Ukrajině a její řešení v České republice a Polsku

Vážený pane/Vážená paní, téma současnosti je uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na území Ukrajiny. Ta zasahuje jak Polsko, které jePokračovat na celý článek

11. 05. 2022, 07:05

Nové dotační programy Pardubického kraje: Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Rada Pardubického kraje na svém zasedání 2. 5. 2022 vyhlásila dva nové dotační programy: Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje.Pokračovat na celý článek

04. 05. 2022, 11:05

Konference k novému programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej mají tu čest Vás pozvat na Konferenci k novémuPokračovat na celý článek

04. 05. 2022, 09:05