Nové dotační programy Pardubického kraje: Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Rada Pardubického kraje na svém zasedání 2. 5. 2022 vyhlásila dva nové dotační programy:

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Podprogram: Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity – Startovací vouchery. Celkový alokovaný objem finančních prostředků na tuto výzvu je 900 000,- Kč. Zahájení přijmu žádostí 6. 6. 2022, ukončení přijmu žádostí 15. 7. 2022.

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Podprogram: Kreativní vouchery. Celkový alokovaný objem finančních prostředků na tuto výzvu je 350 000,- Kč. Zahájení přijmu žádostí 6. 6. 2022, ukončení přijmu žádostí 15. 7. 2022. Bližší informace o kreativních voucherech pro firmy i kreativce najdete u nás na webu.

Cíle, podmínky žádosti a další informace naleznete v přiložených dokumentech a na úřední desce Pardubického kraje.
Startovací vouchery – výzva 2022
Kreativní vouchery – výzva 2022

Kontaktní osobou je Mgr. Miroslav Smejkal (tel: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz).

Tisková zpráva: https://paradnikraj.cz/media/tiskove-zpravy/podnikatele-pozor-startovaci-a-kreativni-vouchery-jsou-zpet/