SMART problematika pro města a obce v Pardubickém kraji

Během dubna proběhly v našem regionu vzdělávací semináře na téma SMART řešení pro města, obce a regiony: od strategie k implementaci. Co všechno se účastníci dozvěděli si můžete přečíst v tiskové zprávě, popř. v jednotlivých příspěvcích na sociálních sítích.

Zároveň připojujeme veřejné odkazy na příklady dobré praxejak hledat ve výsledcích výzkumu.

Jak cháme SMART a proč už ne Smart? SMART jako základní princip udržitelného rozvoje prostřednictvím nových technologických nástrojů a inovativních přístupů, který dřív nebyly k dispozici (zejména s využitím digitalizace).

Odkazy, které by se vám mohly hodit:

Koncepce budování Building Information Management v České republice – www.koncepcebim.cz

Informační strategie kraje a obce – Informační strategie Uherského Hradiště www.hradistechytre.cz

Plány udržitelné mobility – www.rupprecht-consult.eu/nc/downloads/document/s.html

Enviromentální vzdělávání – Edurama www.edurama.cz

Ekoinovační fórum – aktivní spotřebitel energie www.ceskenoviny.cz/zpravy/2116549?h=d48a9795b5c3ed7ee7cc54d99cf80f03

Aplikovaný výzkum a realizace – CIIRC ČVUT www.ciirc.cvut.cz/cs/covid/

Kodaňský manuál – rozdíl v inovacích mezi veřejnou a soukromou sférou www.innovationbarometer.org/copenhagen-manual

17 cílů udržitelného rozvoje – https://sdgs.un.org/goals

Green deal – Zelená dohoda pro Evropu https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs

Digitální Česko:

Příklady dobré praxe:

—–

Dovolujeme si vás rovněž pozvat na konferenci SMART region tour, která se koná 31. 5. 2022 v Hradci Králové. Akce je zdarma po předchozí registraci.