Konference Smart Region Tour pro Pardubický a Královehradecký kraj

Cyklus konferencí Smart Region Tour pokračuje. Chytrá řešení, dobrá praxe a kontakty, které se Vám budou hodit, na bezplatných akcích se záštitou Svazu měst a obcí ČR.

Akce je bezplatná, je však třeba se registrovat předem on-line kvůli omezeným kapacitám. Registrační formulář naleznete na stránkách akce: www.soutezchytramesta.cz/smart-region-tour

Otevření registrace na místě vždy od 8:30 hod. Začátek programu od 9:00 hod.

Akce:

  • Představení konkrétních řešení v oblasti Smart City v návaznosti na konkrétní potřeby regionu
  • Sdílení příkladů dobré praxe ve využívání postupů a trendů v oblasti Smart City
  • Zajištění větší informovanosti a větší využitelnosti chytrých řešení v regionu
  • Propojení klíčových stakeholderů v rámci kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, akademická sféra, občané)

31. 05. 2022, 09:00

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, na adrese Hradecká 1249/6, Hradec Králové