13. zasedání RSK Pk se konalo dne 27. 3. 2019

Dne 27. 3. 2019 se konalo 13. zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje (RSK Pk) v Domě techniky Pardubice, v zasedací místnosti Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK) . Program zasedání se skládal z 8 bodů, kdy v úvodu Mgr. Hana Štěpánová přivítala a seznámila přítomné s programem zasedání.

Nejprve vystoupil Mgr. Robin Langer a informoval přítomné o činnosti P-PINK. Prezentaci naleznete zde.

Prezentovány byly změny ve složení členů a náhradníků RSK Pk a aktuální informace ze sekretariátu RSK Pk. Mgr. Miroslav Smejkal informoval o připravovaných seminářích Dotační možnosti pro obce, které se uskuteční dne 18. 4. 2019 ve Svitavách, 23. 4. 2019 v Chrudimi a 25. 4. 2019 v Ústí nad Orlicí. Dále informoval o databázi projektových záměrů a o stavu Národního investičního plánu.

RSK Pk schválila:

Dále prezentovala paní Ing. Radana Leistner Kratochvílová aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR. Diskutována byla zejména příprava programového období 2021+.

V závěrečném bloku zasedání vystoupil Mgr. Miroslav Janovský z  ITI Hradecko-Pardubické aglomerace, který shrnul aktuální informace a informoval o čerpání alokace vysokými školami.

Zápis a všechny přílohy ze zasedání ke stažení zde.