Pracovní skupina Sociální oblast

Zápisy z jednotlivých jednání jsou zveřejněny níže.

 

Od 27. 6. 2019 do 19. 7. 2019 probíhalo dotazníkové šetření, které bylo zasláno všem členům pracovní skupiny. Cílem dotazníku bylo zjištění tematické směřování pracovní skupiny. Výstupy z dotazníku byly prezentovány na jednání Pracovní skupiny dne 21. 10. 2019, prezentaci naleznete zde.

 

Důležité odkazy

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Pardubického kraje