Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou zřízeny Regionální stálou konferencí, a to jako poradní, koordinační a iniciativní orgán pro tematické oblasti vzdělávání, cestovního ruchu a sociální oblasti. Skládají se z členů Regionální stálé konference a z členů zastupujících subjekty vzdělávání, cestovního ruchu a sociální oblasti na úrovni kraje, přičemž fungují na principu partnerství.

Zápisy: