Programové období 2014 – 2020

Programové období 2014-2020

V programovém období 2014-2020 byly pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Česká republika je čerpala prostřednictvím deseti tematických programů. Další prostředky byly k dispozici v programech Evropské územní spolupráce. V rámci Evropské územní spolupráce byl v Pardubickém kraji implementován program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kontaktním místem pro zájemce o program pro území Pardubického kraje je Krajský úřad Pardubického kraje. Více se o programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko dozvíte na webu www.cz-pl.eu.

Podpořené projekty (vlajkové i standardní) za příjemce z Pardubického kraje

“ Výlety parou česko – polským pohraničím „ – reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_036/0003251 – více zde

“ Výlety parou česko – polským pohraničím II „ – reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003338 – více zde

Níže jsou uvedeny propagační akce, na kterých se kontaktní místo programu přeshraniční spolupráce podílelo:

  • Výroční akce programu Interreg V-A ČR-PL 2022 – více zde
  • Výstava česko – polských projektů podpořených z programu Interreg V-A ČR-PL – více zde
  • Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL/ Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL“ – více zde
  • Propagační spot naleznete ZDE.
  • Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek – více zde
  • ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ se mění díky společným projektůmvíce zde