Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Každoroční propagační akce Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, nazvaná Výroční akce, se konala od 6. do 12. srpna 2022 v parku Na Špici v Pardubicích v rámci akce Sportovní park Pardubice.  Pro návštěvníky byl připraven bohatý program zahrnující řadu sportovních disciplín, výuku tance, pohybových aktivit pro nejmenší, prezentaci více než 60 sportovních klubů, charitativní běh a vystoupení českých hudebních skupin.

Hlavním lákadlem souvisejícím s programem Interreg V-A Česká republika-Polsko byla soutěž projektů podpořených z programu česko-polské přeshraniční spolupráce. Po parku bylo rozmístěno 15 plakátů, které představovaly program a 14 podpořených projektů z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL. Co projekt, to tip na výlet po česko-polském pohraničí. Návštěvníci dostali herní kartu s otázkami, na které bylo možné najít odpovědi na plakátech. Odměnou za úspěšné absolvování soutěže byl malý dárek související s programem. Zájem o soutěž byl značný, celkem bylo rozdáno 900 hracích karet, z toho 460 se jich vrátilo vyplněných.

Pro návštěvníky zde byl dále připraven speciální stánek, kde bylo možné nejen získat soutěžní karty a ceny, ale také se seznámit s programem a efekty jeho projektů. K dispozici zde byly materiály vytvořené v rámci projektů týkajících se turistických hodnot polsko-českého příhraničí, včetně materiálů propagujících vybrané turistické atraktivity, včetně historických měst, hradů a zámků, sakrálních památek, technických a vojenských památek, muzeí a galerií, přírodních zajímavostí, aktivní turistiky a kulturních a společenských akcí.

Kromě hostitelského Pardubického kraje se akce zúčastnili zástupci Dolnoslezského a Olomouckého kraje.  Ostatní kraje (Královéhradecký kraj, Liberecký i Moravskoslezký kraj) se podílely na tvorbě plakátů a zajištění propagačních materiálů.