Dodavatelé SMART řešení

Firmy a kontakty

OZONTECH, s.r.o.

https://www.ozontech.cz/cs/

info@ozontech.cz

Zlín

Ozonizační technologie

EKORA s.r.o.

http://ekora.cz/cz

ekora@ekora.cz

Praha

Vypracování vodohospodářských studií a rozvojových plánů, …

AECOM CZ s.r.o.

http://www.aecom.cz/

Praha

Díky dlouholetým zkušenostem kvalifikovaných odborníků a specialistů společnosti z různých oborů vodního hospodářství a ochrany životního prostředí AECOM CZ poskytuje veškeré konzultační a poradenské služby na úseku vodního hospodářství včetně strategických a koncepčních dokumentů, vypracování ekonomických a finančních analýz vodohospodářských projektů a také služeb v oblasti protipovodňových opatření.

ENVICONS s.r.o.

http://www.envicons.cz/

info@envicons.cz

Pardubice

Zajišťující služby v oborech vodního hospodářství, krajinného inženýrství a aplikované ekologie.

ENVI-PUR, s.r.o.

https://www.envi-pur.cz/

info@envi-pur.cz

Praha

Společnost ENVI-PUR je česká firma s dlouholetou tradicí, která působí v oblasti čištění a úpravy vody, a patří k nejsilnějším společnostem na trhu. Zabývá se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii . Základní kameny portfolia tvoří čistírny odpadních vod, úpravny vody, nádrže na dešťovou vodu a recyklace vody.

Ircon, s.r.o.

http://www.ircon.cz/

ircon@ircon.cz

Praha

Rozvojových projektů v oblasti vody a vodního hospodářství.

AQUANORD s.r.o.

https://www.aquanord-cz.cz/

jednatel@aquanord-cz.cz

Olomouc

Zabývají se úpravou vody

SOITRON s.r.o.

https://www.soitron.com/cs/

info@soitron.cz

Praha

Poskytovatel outsourcingových služeb v oblasti IT; smart metering, automatizace, …

SECTRON s.r.o.

https://www.sectron.cz/cs/

obchod@sectron.cz

Ostrava

Výrobce smart metering

LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

http://www.logarex.cz/

info@logarex.cz

Praha

Výrobce smart metering

ZAT a.s.

https://www.zat.cz/cz/

zat@zat.cz

Příbram

Výrobce smart metering

AMCON Europe s.r.o.

https://www.amcon-eu.com/cs/

amconeurope@amcon-eu.com

Chrášťany

Zabývají se likvidováním kalů

VODA CZ s.r.o.

https://www.vodacz.com/

info@vodacz.com

Hradec Králové

Společnost VODA CZ, s.r.o. byla založena v roce 2002. Zaměřuje se na čištění odpadních vod i na dodávky technologií pro úpravu a hygienizaci pitné vody nebo chytré hospodaření s dešťovou vodou. Mezi hlavní pilíře patří politika jakosti a ochrana životního prostředí.

SINDLAR Group s.r.o.

https://sindlar.cz/

sindlarova@sindlar.cz

Hradec Králové

Cílem skupiny SINDLAR je zajistit co nejširší nabídku služeb v oblasti hospodaření s vodou, zejména provázanost vodohospodářských staveb na trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity. Skupina působí v oblasti výzkumu, osvěty a publikační činnosti se zaměřením na inovační technologie ekologicky šetrných přístupů k hospodaření s vodou v krajině a obnovitelnými zdroji.

ConWe s.r.o.

http://conwe.cz/

info@conwe.cz

Brno

Hlavní činností firmy ConWe je projektování čistíren odpadních vod pro obce, rodinné domy nebo skupiny rodinných domů. ConWe pro své zákazníky zpracuje studie, analýzy, posudky pro realizace čistírny odpadních vod, zajistí odborný dohled nebo autorský dozor při výstavbě vaší kořenové čistírny, pomůže vám s její realizací a poskytne odborný servis i při budoucím provozování. Při využití služeb „od A do Z“, tj. od návrhu, realizaci a odborné kontrole provozu ConWe poskytuje a  garantuje odtokové parametry po dobu životnosti čistírny (minimálně 30 let). Do portfolia firmy spadá i projekcie krajinotvorných opatření na zadržování vody v krajině.

ASIO, spol. s r.o.

https://www.asio.cz/

asio@asio.cz

Brno

Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu (nanofiltry, nanočástice).

Aquanix s.r.o.

https://www.aquanix.cz/

info@destovenadrze.cz

Praha

Firma se zabývá komplexními systémy využívání dešťové vody, vsakování a retenci. Nabízí plný servis od bezplatné konzultace, jak nakládat a efektivně využít odpadní dešťovou vodu, zajistí projektovou dokumentací, pomohou se získáním dotací z programu dešťovka, navrhnou a realizují řešení na míru domácnostem, firmám, úřadům a dalším subjektům.

ACO Marine s.r.o.

https://www.acomarine.com/

jsvoboda@acomarine.com

Praha

Specializuje se na systémy pro úpravu odpadní vody, odlučovače tuku, nádrže, potrubí, odvodňovací systémy. Vyvíjí unikátní čističky vody s nanofiltrací na principu fyzikálního čištění vody bez chemikálií prostřednictvím technologie hybridní asymetrické selektivní membránové separace. Membránová separace je nejčistší známou technologií, kdy separační proces probíhá pouze na základě velikosti molekul.

Open-IT cz, s.r.o.

https://www.o-it.info/

info@o-it.info

Chrudim

Digitální technologie pro soudržnou a spravedlivou společnost, … možná se částečně zabývají smart city

Senzoor Czech, s.r.o.

https://www.senzoor.cz

info@senzoor.cz

Brno

IoT čidla

Sensority, s.r.o.

https://www.sensority.eu/

info@sensority.eu

Praha

Lokátory, senzory, čidla

Galileo Corporation s.r.o.

https://www.igalileo.cz/

info@igalileo.cz

Chomutov

Elektronické úřední desky a kiosky

Asseco Central Europe, a.s.

https://ce.asseco.com/cz/

sales@asseco-ce.com

Praha

Parkování, doprava, …

České Radiokomunikace a.s.

https://www.cra.cz/

info@cra.cz

Praha

Aplikace Smart city Control přes síť CRA (S připojením IoT zařízení do LoRaWAN sítě CRA a přístupem do aplikace Smart City Control řídíte a sledujete přehledně a jednoduše, co se ve vašem městě děje.); Sledujte volná parkovací místa, hluk v ulicích nebo třeba stavy vodoměrů, které následně vaši obyvatelé pohodlně zaplatí přes platební bránu. Vše zařídíme na míru, dle vašich požadavků. Jedná se o firmu prezentující se pod značkou CRA, poskytovatel cloudových služeb.

Unicorn Systems a.s.

https://unicornsystems.eu/cs/

info@unicorn.com

Praha

Nabízí aplikace zaměřující se na mobilitu a parkování; usnadňují život; zaparkujto, charge up

URBIDO 

https://www.urbido.cz/

info@urbido.cz

Ostrava

Urbido je webovou aplikací, která pomáhá přehledně a jednoduše spravovat veškerý majetek obcím. Poskytuje komplexní databázi informací a dokumentů o každodenních činnostech. Do aplikace se můžete přihlásit téměř odkudkoliv dle přihlašovacích údajů jednotlivce a pravidel GDPR. Urbido je tu pro obce, které chtějí dělat své činnosti správy jednoduše a efektivně.

Softlink s.r.o.

https://www.softlink.cz/

sales@softlink.cz

Kralupy nad Vltavou

Firma se zaměřuje především na oblasti měření a regulace pomocí bezdrátových technologií – hlavně v bytových domech a multifunkčních objektech, ale také v průmyslu. V současné době je absolutní jedničkou na trhu a udržuje si konkurenční náskok díky neustálému vývoji. Přináší zákazníkům nejen komunikační řešení v podobě monitorovacích a informačních systémů, ale také moderní možnosti bezdrátové komunikace v oblasti měření a regulace pro jednotlivce, firmy, multifunkční budovy, logistické areály, výrobní provozy, apod.

Incinity, s. r. o.

https://www.incinity.cz/cs

info@incinity.cz

Zlín

Platforma INVIPO

HDL Automation s.r.o.

https://www.hdl-automation.cz/

info@hdla.cz

Praha

Firma se angažuje zejména v technologiích pro chytré budovy. Dodává všechno, co pro automatizaci budov potřebujete – od napájení, přes řídící jednotky, až po mobilní aplikaci. Nabízí komplexní řešení pro inteligentní domácnosti a kanceláře, hotely a veřejné prostory.

GEOVAP

https://www.geovap.com/cs

info@geovap.cz

Pardubice

Firma mj. vyvíjí, aplikuje a distribuuje pokročilé řešení pro sběr dat o spotřebě energií (plyn, elektřina, voda, teplo) nebo komplexní řešení městského informačního systému CityWare. SCADA a SMART Metering, automatické odečty, správa dat o energiích, …

DATASYS s.r.o.

https://www.datasys.cz/cs

datasys@datasys.cz

Praha

Společnost DATASYS se zabývá např. následujícími oblastmi: Chytré parkování, optimalizace energií, inteligentní signalizace (správa vzdálených semaforů a dalších zařízení), sledování a optimalizování provozu, inteligentím cestováním s MHD.