PLATINN – Zvyšte inovační potenciál firmy

Vyhledejte odborného mentora pro strategický rozvoj společnosti!

Hledáte způsob, jak dát svému podnikání nový směr? Čelíte výzvám, které brzdí růst vaší firmy? Toužíte zvýšit efektivitu, obrat a zisk? V našem mentoringovém programu PLATINN si můžete zvolit špičkového odborníka, který vám pomůže realizovat konkrétní změny pro rozvoj vaší firmy v požadované oblasti.

  • Získáte podporu mentora s bohatými zkušenostmi z úspěšných projektů s malými a středními podniky nebo start-upy.
  • Díky odbornému externímu pohledu zlepšíte fungování vaší firmy a urychlíte její růst.
  • PLATINN nabízíme za výhodných podmínek s minimální administrativou.

Co je to program PLATINN?

Jedná se o expertní pomoc (formou mentoringu) cílenou na malé a střední podniky (MSP). V roli expertů jsou k dispozici majitelé úspěšných firem, zkušení nezávislí experti, konzultanti či vrcholoví manažeři. Skrze konzultace s těmito profesionály získávají firmy nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit vedoucích k dalšímu růstu.

Program PlatInn je poradensko-inovační program pro malé a středně veliké firmy (MSP) švýcarských kantonů Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Waadt a Wallis. Od roku 2013 je pro Českou republiku držitelem licence PlatInn Jihomoravské inovační centrum (JIC). JIC vybudoval vlastní síť přes 50 akreditovaných expertů, kteří podporují klienty v odhalení inovačních příležitostí i v plánování a realizaci změn vedoucích k růstu firmy. Podpora probíhá hlavně formou mentoringu, coachingu a lektorování.

Jaké subjekty program PLATINN využívají v ČR?

PLATINN momentálně funguje v 9 krajích České republiky (Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský, Pardubický).

Partnerem poskytují program PLATINN na území Pardubického kraje je Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRAPK), která tento program realizuje ve spolupráci s její dceřinou organizací Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK).Do sítě Ynovate, která sdružuje inovační centra využívající mj. také program PLATINN patří také 2 subjekty ze Slovenské republiky (Žilinský a Banskobystrický kraj).

 

Jak funguje program PLATINN?

Klíčoví pro program jsou špičkoví experti, kteří ve firmě navrhnou a pomohou zrealizovat potřebné změny. Proces je následující: v nulté fázi firma společně s Key account managerem (KAM) inovačního centra definuje oblast, ve které by se ráda zlepšila. Následně KAM firmě navrhne experty, kteří jsou pro danou oblast nejvhodnější a jejich profily představí firmě. Poté, co si firma z nabídnutých expertů vybere, pokračuje s ním již na konkrétních úkolech, tzn. analýza současného stavu, návrh opatření a jejich provedení a finální vyhodnocení úspěšnosti akce (závěrečná zpráva). Aktivita experta je metodicky unifikovaná a aktivity průběžně mapovány.

KAM pro Pardubický kraj je Robin Langer (robin.langer@rrapk.cz nebo robin.langer@p-pink.cz).

Poradenská činnost je rozdělena na tzv. dvě fáze, přičemž v první fázi je klientovi k dispozici 40 hodin mentoringu s vybraným expertem (eventuálně s více experty) a v druhé fázi může klient využít již rovnou 80 hodin mentoringu (fáze se kromě různě alokovaných hodin liší také v různé míře finanční spoluúčasti ze strany klienta).

Jak dlouho bude program PLATINN dostupný na území Pardubického kraje?

Jedná se o službu, která by měla být nabízená již trvale na území Pardubického kraje. Jelikož hlavní držitel licence programu PLATINN pro Českou republiku nemá žádný zájem o to, aby klesal počet krajů nabízejících tuto službu je proces udělení licence velmi zevrubný a kandidující subjekt je velmi pečlivě posuzován, zda je dostatečně schopným partnerem pro kontinuální garanci poskytování programu PLATINN i po skončení dotační podpory ze strany projektu Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní. RRAPK je zcela relevantním partnerem pro zajišťování programu PLATINN na území Pardubického kraje v pilotním testování, které bude trvat do 31. 12. 2026. Po tomto datu je předběžně domluveno s P-PINK, že licence pro poskytování programu PLATINN přejde plynule do jeho agendy (včetně zajištění financování).

Ještě je nutné zmínit, že v rámci pilotního testování je stanoven projektem pevný indikátor k naplnění v podobě celkového počtu firem, které program PLATINN během tohoto testování využijí. Indikátor je projektem stanoven na 15 firem do konce pilotního testování (není pevně stanoven poměr první a druhé fáze podpory, takže firmy mohou být různě v obou formách podpory).