Pardubický kraj inovativní

Závěrečná konference projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II

 

Děkujeme všem příznivcům vědy, výzkumu a inovací nejen z Pardubického kraje za účast na závěrečné prezentaci výstupů projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II (reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502).

Akce se konala 10. listopadu 2022 od 8:30 do 13 hodin na zámku Pardubice a celou událostí nás provedla moderátorka Petra Beránková.

Událost probíhala prezentační a diskuzní formou, která kromě odborného hlediska, představila také všechny realizované aktivity a výstupy projektu odborné i široké veřejnosti. Úvodního slova se ujal pan Ladislav Valtr, radní zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Všichni zúčastnění měli možnost zúčastnit se kvízové soutěže skrze aplikaci Glitr, která byla na míru připravena pro tuto akci.

Program konference byl rozdělen do čtyř tematických bloků, přičemž každý blok byl uveden prezentací, na niž navázala panelová diskuze těch nejpovolanějších v dané problematice. Diskutovat přijeli představitelé Pardubického kraje, měst a obcí z regionu (Pardubice, Litomyšl a dalších), Univerzity Pardubice a jejich jednotlivých fakult, agentury CzechInvest, P-PINK a dalších podpůrných organizací, základních a středních škol i významných technologických společností (K2 Machine, Citizen a dalších). A přivítali jsme i hosty z gesčních ministerstev, národních organizací a ostatních regionů ČR.

Podpora inovací a budování inovačního ekosystému / představení aktivit projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II

Prezentaci představili Ondřej Tušl, RIS3 manažer Pardubického kraje a David Palivec, výkonný ředitel pro strategie, agentura Remmark

V panelové diskuzi zasedli

 • Ladislav Valtr, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
 • Miroslav Janovský, vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje
 • Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest
 • Tomáš Holinka, vedoucí oddělení strategie S3, Ministerstvo průmyslu a obchod

Spolupráce škol a firem, transfer technologií

Prezentaci představil Zdeněk Němec, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

V panelové diskuzi zasedli

 • Petr Němec, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
 • Zdeněk Němec, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
 • Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
 • Michal Kot, jednatel společnosti K2 machine
 • Karolína Kašparová, vedoucí Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice

Pilotní ověření – práce s talentem žáků ZŠ

Prezentaci představil Jakub Návesník, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, manažer pilotního ověření

V panelové diskuzi zasedli

 • Jakub Rychtecký, náměstek primátora města Pardubice pro ekonomiku a rozpočet, školství, sport, sociální politiku a zdravotnictví
 • Jakub Návesník, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, manažer pilotního ověření
 • Gisela Kostelecká, ředitelka ZŠ Staňkova Pardubice
 • Lenka Havelková, odbor školství KrÚ Pk

SMART region – chytrá řešení v obcích Pk

Prezentaci představil Daniel Brýdl, starosta města Litomyšl

V panelové diskuzi zasedli

 • Daniel Brýdl, starosta města Litomyšl
 • Lucie Nencková, Institut pro společnost 4.0; ISFOR z. ú.
 • David Koppitz, freelance expert na rozvoj regionů

Další fotografie z konference najdete v aktualitě.

Sledujte nás na sociálních sítích, zejména na Facebooku, LinkedInu a YouTube.

K pravidelnému odběru novinek z Parádního Pardubického kraje se můžete přihlásit na webu.