Budoucnost Evropy pohledem Pardubického kraje

Diskuze v rámci Konference o budoucnosti Evropy

  • Co Vám členství v Evropské unii přineslo?
  • Jakou roli v rozvoji Pardubického kraje má hrát Evropská unie?
  • Jak efektivně využít aktuální příležitosti k transformaci našeho regionu?

Debatovat s Vámi budou:
– Štěpán Pech, ředitel Odboru věcných politik EU Úřadu vlády ČR
– Miroslav Janovský, vedoucí Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje
– Daria Hvížďalová, manažerka ve společnosti JHV – ENGINEERING s.r.o. Pardubice
– Zbyněk Prokop, zástupce Pardubického kraje v Bruselu

Moderuje: Petra Srdínková, ředitelka Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK

 

Přispějte svými podněty do diskuze! Své otázky můžete posílat již nyní na: eurocentrum.pardubice@euroskop.cz.
Diskuze bude vysílána živě na Facebooku Eurocentra Pardubice a partnerů projektu. Bližší informace naleznete na pardubice.eurocentra.cz.

15. 06. 2021, 17:00

online