Z Veletrhu podpory podnikání 2024

V úterý 30. dubna se v budově C Krajského úřadu PARdubického kraje uskutečnil další ročník Veletrhu podpory podnikání pro firmy a obce z PARdubického kraje. Od 9:00 do 14:30 tak měli návštěvníci PARádní příležitost setkat se s našimi PARtnery na jednom místě. Při konzultacích si odnesli podnětné informace ze světa podnikání a dotačních příležitostí. Akci svou návštěvou podpořil také radní pro regionální rozvoj PARdubického kraje Ladislav Valtr.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si do sálu Jana Kašpara přišli pro novinky, ať už k nám nebo k našim PARtnerům:


Agentura pro podnikání a inovace (API)
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Územní odbor IROP pro Pardubický kraj)
CzechInvest
CzechTrade
Eurocentrum Pardubice
EUROPE DIRECT PARDUBICE
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje (Odbor sociálních věcí)
Místní akční skupiny Pardubického kraje
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Národní plán obnovy)
Národní rozvojová banka
Parádní kraj (Smart akcelerátor+)
Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Úřad práce – Krajská pobočka v Pardubicích
Úřad průmyslového vlastnictví