Výzva do Fondu mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL

Od  1. 5. 2021 je vyhlášeno nové kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL. Tato 11. výzva je určena pro mikroprojekty předkládané v rámci prioritní osy 4Spolupráce institucí a komunit. Prioritní osa má za cíl zvýšit intenzitu spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.

Vhodné aktivity prioritní osy:

  • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
  • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
  • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

Vhodní žadatelé: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky

Nejzazší termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven do 31. 10. 2021. Zároveň je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31. 12. 2022.

Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu února 2022. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro toto kolo ukončit svoji realizaci.

Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel. Na kompletní termíny FMP se můžete podívat v sekci Výzvy, termíny FMP.