Setkání Pardubického kraje se zástupci silniční správy polského Dolnoslezského vojvodství se neslo v duchu spolupráce

Pardubice – Rozvoj přeshraniční spolupráce s polským regionem Dolnoslezské vojvodství je jedním z důležitých témat Pardubického kraje. Náměstek pro oblast dopravy Michal Kortyš a radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr jednali s polskými zástupci silniční správy o meteohláskách a dalších projektech silniční a železniční dopravy po obou stranách hranic.

„Projekt meteohlásek sice nepatří mezi ty největší, nicméně to neubírá nic na jeho důležitosti. Digitalizace v přeshraniční silniční a železniční dopravě je potřebná k lepší informovanosti a koordinaci dopravy. A to nejen pro širokou veřejnost, ale také pro integrovaný záchranný systém, který se díky posbíraným datům může přizpůsobit situaci. Záchranáři tak nepojedou například po silnicích, které jsou kvůli počasí nesjízdné, protože to budou dopředu a především včas vědět. V hledáčku pak máme i silniční tahy. K modernizaci máme vytipovány dva úseky silnic v našem kraji, které by navazovaly na silnice v Polsku. Pokud se nám podaří zrealizovat alespoň jednu z nich, budu opravdu velmi rád, “ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti přeshraniční mobility, dosažení vyšší informovanosti a zvýšení komfortu v dopravě na obou stranách hranic.

„Na jednání jsme se s polskými zástupci hledali cestu, jak bychom mohli maximálně zužitkovat příležitosti evropských fondů z dotačního programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko. Evropské finance je možné využít pro projekty realizované současně a společně na území obou sousedních regionů. Rádi bychom z těchto peněz financovali výstavbu silnice z Mladkova do Jablonného nad Orlicí nebo úsek z Žamberku ve směru Kunvald a také projekt digitalizace a telematiky v přeshraniční dopravě,“ upřesnil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Součástí jednání bylo plánování silničních projektů, jejichž modernizace nebo výstavba by umožnila vyšší využití hraničních přechodů. Mezi podporované aktivity se však řadí i přeshraniční železniční spojení. Na schůzce se tak řešila modernizace tratí, jejich homologace nebo možná elektrifikace železniční tratě Lichkov – Králíky.

Kromě řešení nových projektů zástupci zhodnotili projekty i z minulosti, například projekt Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka.

Převzato: www.pardubickykraj.cz