Semináře pomáhají obcím nahlédnout pod pokličku dotačních novinek

Na přelomu října a listopadu proběhla série seminářů pro zástupce měst a obcí zaměřených na předání nejnovějších informací k programovému období 2021 – 2027, z oblasti regionálního rozvoje a dalších aktuálních témat.

Semináře připravil tým Pardubického kraje pod vedením radního pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislava Valtra ve spolupráci s konzultanty Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a zamířil s nimi do všech čtyř okresů kraje. Uskutečnily se v Přelouči, Hlinsku, ve Svitavách a v České Třebové.

„Na setkání zavítalo celkem přes 70 účastníků, mezi něž se řadili starostky a starostové především menších obcí, ale také zástupci místních akčních skupin nebo příhraničních regionů. Věřím, že se nám podařilo všechny zúčastněné seznámit s možnostmi nových dotačních příležitostí a pomohli jsme jim zorientovat se. Informovali jsme je také o tom, co mohou brzy očekávat. Příští rok bude z hlediska různých dotačních výzev velmi bohatý, proto poradenství obcím vnímám jako velmi užitečné a hodláme v něm určitě i nadále pokračovat,“ uvedl Ladislav Valtr.

První polovina prezentací byla zaměřena především na informace o dotačních možnostech v rámci programového období 2021 až 2027, a to jak v rámci tradičních evropských fondů včetně programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021-2027, tak i nových nástrojů v podobě Národního plánu obnovy nebo Modernizačního fondu. Zástupci Pardubického kraje informovali také o možnostech podpory specifických regionů v podmínkách Pardubického kraje. V druhé části semináře se účastníci dozvěděli bližší informace k Informačnímu systému projektových záměrů (ISPZ) nebo k tématu digitálně technické mapy nejen Pardubického kraje, na které se v následujících dvou letech datových příprav budou v určité míře podílet také obce a další vlastníci technické infrastruktury.

V rámci jednotlivých seminářů se představil i Parádní kraj jako zbrusu nový prezentační portál regionálního rozvoje Pardubického kraje. Developeři týmu Parádní kraj představili celý projekt a jeho potenciál a přínos pro obce i rozvoj celého regionu.

 „Rád bych všem účastníkům poděkoval za jejich zájem. Dostat do území co nejvíce finančních a informačních zdrojů je naším společným cílem,“ dodal radní Ladislav Valtr.

Více informací o regionálním rozvoji Pardubického kraje najdete na webu https://paradnikraj.cz/regionalni-rozvoj.