14. zasedání RSK Pk se konalo dne 25. 9. 2019

Dne 25. 9. 2019 se konalo 14. zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje (RSK Pk) v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, v Sále Jana Kašpara.

Na úvod zasedání RSK Pk přivítala Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje, přítomné hosty a proběhla aktualizace členů a náhradníků RSK. Poté předala slovo Mgr. Miroslavu Smejkalovi a Ing. Petře Kořínkové, kteří představili aktuální informace ze sekretariátu RSK Pk. Na závěr zasedání vystoupila Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně Krajské sítě MAS Pardubického kraje, která v rámci své prezentace představila dosavadní realizaci SCLLD na území Pardubického kraje.

Seznam členů a náhradníků RSP Pk k 25. 9. 2019 zde.
Prezentace Sekretariátu RSK Pk ke stažení zde.
Prezentace k realizaci SCLLD na území Pardubického kraje ke stažení zde.
Zápis ze 14. zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje ke stažení zde.